Wat bieden wij?

Wij helpen initiatiefnemers, gemeenten en ontwikkelaars graag in het proces van gebiedsontwikkeling om gedachten over een plek te ordenen en de kansen in beeld te brengen.

 

Als er nog geen sprake is van een scherp gedefinieerde gebiedsontwikkeling, maar het intuïtieve gevoel heerst dat er iets speelt, zijn wij in ons element. Uiteraard denken we ook graag met u mee over de ontwikkelstrategie als er al een plan ligt. Hierbij gaat het om het betrekken van partijen, ontwikkeltempo, omgaan met de onzekerheden die in elk ontwikkelproces aan de orde zijn.

 

Wij voelen ons thuis op de schaal van een gebied. Of het nu gaat om een regio, stad, wijk of buurtje. Ook beheersen wij de finesses van het stedenbouwkundige vak: in het ontwerp van de openbare ruimte of in (woning)typologieën.

 

Wij werken aan een reeks producten op het terrein van gebiedsontwikkeling. Van regionale visie tot ontwikkelstrategie, van gebiedsvisie tot beeldkwaliteitsplan, van masterplan tot schetsontwerp voor de openbare ruimte en van stedenbouwkundig plan tot bidbook.

 

Wij zijn bedreven in de rol als workshopleider of spreken geregeld op congressen en symposia. Incidenteel fungeren wij ook als supervisor in de uitvoeringsfase. Wij werken voor zowel in opdracht van publieke als private partijen.

 

Wilt u meer weten over gebiedsontwikkeling? Neem contact met ons op. Of lees meer over de volgende onderwerpen over het bureau: