Publieke waarden

Wat is de rol van overheden bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad?

Publieke waarde beschouwen wij als wat we met elkaar als samenleving belangrijk vinden. In fysieke zin zijn het vaak de plekken met collectieve betekenis. De stedenbouwers van Urhahn dienen het publieke belang en staan borg voor de duurzame ontwikkeling van de stad.

 

Institutionele ontwikkelaars en corporaties zijn steeds minder in de positie om grootschalige gebiedsontwikkeling en herstructurering van de stad op gang te brengen. De scope van nieuwe kleinere spelers is vaak veel anders: hun belang overstijgt logischerwijs nauwelijks de eigen ontwikkeling.

 

De (lokale) overheid is daarom vaak de logische partij om partner te zijn en richtlijnen voor de private initiatieven te ontwikkelen. Via ontwerpend onderzoek kan de (lokale) overheid kansen verkennen en het verband tussen de schaal van de stad en de interventie leggen. Door ambities te formuleren, plekken onder de aandacht te brengen en slimme strategieën te ontwikkelen positioneert de publieke stedenbouwer zich hierbij als belangrijke speler. Urhahn kijkt naar de stad als geheel en zoekt altijd kansen om de publieke waarden te versterken.

 

Meer weten? Neem contact met ons op over publieke waarden. Op de volgende pagina’s kunt u direct meer lezen over onze werkwijze/filosofie: