Rick Groeneveld

Stedenbouwkundig ontwerper

Rick is een gedreven, analytische en creatieve ontwerper. Hij heeft zijn bachelor Urban Planning aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Tevens heeft hij een minor aan de The University of New South Wales in Sydney gedaan. Sinds 2015 doet hij de master stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam. Zijn passie bleek toch sterker bij het ontwerp dan bij alleen de planologie te liggen. In zijn projecten bij Urhahn verbindt hij beide disciplines. Hij werkt sinds maart 2017 bij Urhahn, aan projecten zoals Weezenlanden Zwolle en Amstel Business Park. Voordien heeft hij een aantal jaren bij SVP in Amersfoort gewerkt.

 

Enkele recente projecten waar Rick aan heeft gewerkt:

 • Amersfoort De Hoef stationsgebied: ontwerper/tekenaar ontwikkelplan (samen met Karres & Brands, voor gemeente Amersfoort, 2018-2019).
 • Amstel Business Park Ouder-Amstel: ontwerper/tekenaar ontwikkelkader, richtlijnen en Beeldkwaliteitplan voor de transformatie van een werkgebied (voor Gemeente Ouder-Amstel, 2018-2019).
 • Zwolle Weezenlanden: ontwerper/tekenaar voor het SPvE, SP en beeldkwaliteit voor de stedelijke vernieuwing van een woonbuurt (voor Openbaar Belang, 2017-2019).
 • Leidschendam Overgoo: ontwerper/tekenaar ontwikkelvisie voor de transformatie van een werkgebied naar een gemengd woon-werkgebied (voor Impact en gemeente Leidschendam-Voorburg, 2018-2019).
 • Diemen stationsomgeving: ontwerper/tekenaar voor de stedenbouwkundige verkenning (voor Rochdale en Dubbel L, 2018).
 • Harderwijk stationsgebied: ontwerper/tekenaar voor de stedenbouwkundige verkenning VSE locatie/stationsgebied (voor BPD, 2018).
 • De Tuinen van Deventer: ontwerper/tekenaar stedenbouwkundig concept Zandweerd, een duurzame en beweegvriendelijke wijk van circa 120 woningen (voor gemeente Deventer 2017-2018).
 • Amstel Business Park Ouder-Amstel: ontwerper/tekenaar ontwikkelkader, richtlijnen en Beeldkwaliteitplan voor de transformatie van een werkgebied (voor Gemeente Ouder-Amstel, 2018).
 • Monnickendam Galgeriet: ontwerper schetsontwerp en VO stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit (voor Hoorne Vastgoed en BPD, 2017).
 • Zaanstad Poelenburg aan de Watering – ontwerper/tekenaar concept ontwikkelstrategie (voor Gemeente Zaanstad, 2017).
 • Eindhoven Centraal: ontwerper/tekenaar voor de visie op de binnenstad als uitwerking van MIRT-onderzoek Brainport Eindhoven (voor Stuurgroep Brainport Eindhoven / gemeente Eindhoven, 2017).