OMGEVINGSVISIE

Project

Het Verhaal van Lelystad

Lelystad begint met het benoemen van strategische hoofdopgaven als opmaat naar de omgevingsvisie.

Project

Omgevingsbeeld Regio Alkmaar: diversiteit als troef

Wat goed is voor de regio, is goed voor de gemeenten: het gezamenlijke ‘omgevingsbeeld - een integrale visie voor de toekomst’, verbindt de gemeenten en positioneert de regio sterk ten opzichte van MRA, Zaancorridor en Greenport.