Regionaal

Project

Greenport 2050

Negen boerenwijsheden voor de ruimtelijke toekomst van het productielandschap in Noord-Holland Noord

Nieuws

Omgevingsbeeld Regio Alkmaar

Wat goed is voor de regio, is goed voor de gemeenten: een gezamenlijke ambitie positioneert de gemeenten ten opzichte van MRA, Zaancorridor en Greenport.

Project

Een dijk van een regio

Urhahn heeft de structuurschets voor de regio Westfriesland opgesteld. Een ambitieus project waarin samen met de regionale partijen en de maatschappij wordt gebouwd aan de toekomst van Westfriesland.

Nieuws

Hoe kansrijk is een IBA voor de Schipholregio?

De economische dynamiek van de luchthaven staat soms op gespannen voet met leefbaarheid van het stedelijk gebied. Reden genoeg om de haalbaarheid van een innovatief planinstrument als een Internationale Bau Austellung te onderzoeken.

Project

Binnenstedelijk wonen

Handreiking voor de transformatie van bestaande woonmilieus in Noord-Holland

Project

Windenergie in de haven

Studie naar mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing windmolens in het Noordzeekanaalgebied

Project

Noordzeekanaalgebied: samen langs de waterkant

Hoe kunnen de uiteenlopende belangen langs het Noordzeekanaalgebied samenkomen? Urhahn stelt de visie voor 2040 op waarin spanningsveld tussen verstedelijking, groei van de werkgelegenheid en behoud van gebiedskwaliteiten vorm krijgt.

Project

Wij zijn netwerkstad Twente

Het gezamenlijk belang van vijf gemeenten in Twente leidt tot een ontwikkelagenda en uitvoeringsprogramma. Urhahn is ateliermeester bij het proces.

Project

Duurzame rivier vormt nieuwe publieke waarde in Oaxaca

Een integrale benadering met water, verkeer, natuur, economie, stadsontwikkeling en burgerparticipatie maakt Urhahns visie voor de verbetering van rivier Atoyac in Oaxaca de Juárez (MEX) meer dan een ruimtelijk ontwerp.