Transformatie

Inspiratie

Groeten uit… Ile de Nantes

Indrukwekkend door de vele contrasten. 25 jaar Urhahn: plek 5 uit een reeks gebieden, buurten en gebouwen die ons inspireren.

Inspiratie

Groeten uit… De Houthavens, Amsterdam

Het verhaal van een sexy werkgebouw dat pionierde op de ruige vlakten van de Houthavens. 25 jaar Urhahn: plek 3 uit een reeks gebieden, buurten en gebouwen die ons inspireren.

Inspiratie

Groeten uit… King Spadina, Toronto

Een succesvolle transformatie van een binnenstedelijk werkgebied, door te beginnen met soepele regelgeving voor ontwikkelingen. 25 jaar Urhahn: plek 2 uit een reeks gebieden, buurten en gebouwen die ons inspireren.

Project

De nieuwe savanne van Emmen

Voormalige binnenstadsdierentuin wordt een stadspark met ruimte voor initiatief. Urhahn maakt het inspiratie- en ontwikkelkader.

Project

Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformatie

De praktijk van de stedelijke gebiedsontwikkeling is de afgelopen jaren fors veranderd. Gebiedsontwikkeling anno nu vraagt om flexibiliteit. Urhahn onderzocht de praktijk en constateert dat er volop wordt geëxperimenteerd met nieuwe strategieën.

Project

Splendid isolation

Hoe kan een ondernemer een fort verbouwen tot een verblijfsaccommodatie, en tegelijk de natuur en cultuurhistorie maximaal tot hun recht laten komen? Stedenbouwkundige onderbouwing bestemmingswijziging Vuurtoreneiland Amsterdam.

Project

Binnenstedelijk wonen

Handreiking voor de transformatie van bestaande woonmilieus in Noord-Holland

Project

Duurzame gebiedsontwikkeling Strijp-T Eindhoven

Eens een Philipsterrein achter het hek, nu een bedrijventerrein in de stad. Wat is de toekomst? In werksessies met betrokkenen heeft Urhahn de Maakcampus ontwikkeld, die past bij de huidige bedrijven.

Project

Waardecreatie in kleine stappen

Hoe kan in een organisch ontwikkelproces de kwaliteit van het Noordwestkwadrant Binckhorst Den Haag worden verbeterd?

Project

De portiekflat revisited

Kan het vastgoed in een Vogelaarwijk met beperkte middelen worden verbeterd? Urhahn maakt een visie op de renovatie van de middelhoogbouw en een toolbox voor Poelenburg Zaanstad.

Project

Kunst aan de Rijn

In het gebied rond de Nieuwstraat in Arnhem wordt al jaren gezocht naar een haalbare manier om binnenstad en Rijn te verbinden. Het stedenbouwkundig plan en de ontwikkelingsstrategie van Urhahn geven vorm aan deze ambitie.

Project

Wij zijn netwerkstad Twente

Het gezamenlijk belang van vijf gemeenten in Twente leidt tot een ontwikkelagenda en uitvoeringsprogramma. Urhahn is ateliermeester bij het proces.

Project

Een complete binnenstad voor Arnhem

Hoe maak je globale uitspraken uit een binnenstadsvisie concreet voor de uitwerking van plannen? Ruimtelijke principes voor de zuidelijke binnenstad.

Project

Waterplan Hasselt

Hoe kan de inrichting en programmering van het water de vastgoedontwikkeling rond het havenbekken van Hasselt (BE) versterken en vice versa?

Project

Een dorpshart voor Veldhoven

Van winkelcentrum naar dorpshart, hoe doe je dat? Urhahn ontwikkelt visie voor Veldhoven samen met ondernemers en bewoners.

Artikel

Wij van WC eend…

Ondanks Nederlands hoogste adviseursdichtheid transformeert de Binckhorst intussen vanzelf…

Project

Transformatie winkelcentrum

Hoe kan de transformatie van het jaren ’70 winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam de aansluiting met de stad verbeteren?

Project

Duurzame rivier vormt nieuwe publieke waarde in Oaxaca

Een integrale benadering met water, verkeer, natuur, economie, stadsontwikkeling en burgerparticipatie maakt Urhahns visie voor de verbetering van rivier Atoyac in Oaxaca de Juárez (MEX) meer dan een ruimtelijk ontwerp.

Project

Fabrieksterrein verweeft zich met de stad

Met de ontwikkeling van een voormalige textielfabriek wordt de binnenstad van Almelo in één klap 22 hectare groter. Urhahn maakte het ontwikkelplan voor het Indiëterrein.

Project

Kijken naar Amsterdam

Gebiedsverkenning en wervend perspectief voor transformatiemogelijkheden Zaanstad aan het IJ