Wonen en werken in de Baanderij

Urhahn maakt in samenspraak met eigenaren, ondernemers en bewoners scenario’s voor de verkleuring van een werkgebied in Leiderdorp

<
>

    Urhahn is geselecteerd om voor de Baanderij in Leiderdorp een gebiedsvisie op te stellen. Het gebied biedt op dit moment ruimte aan tal van bedrijven, maar er kloppen ook al verschillende initiatieven voor woningbouw op de deur. Hoe komen die functies in de toekomst samen? Naar verwachting zijn eind 2019 de scenario’s gereed, daarna volgt de gebiedsvisie.

     

    Via enkele publieke bijeenkomsten worden de eigenaren en ondernemers van De Baanderij én de bewoners van de aangrenzende wijken op een actieve manier betrokken bij het opstellen van de scenario’s en de gebiedsvisie. Verder worden de belangrijkste initiatiefnemers (zogenaamde ‘koplopers’) geraadpleegd, terwijl de visie niet op voorhand de initiatieven vanuit de markt faciliteert. Het verbinden van mensen en ambities is hiervoor het belangrijkste uitgangspunt. Door met aandacht te luisteren naar ieders wensen creëren we draagvlak voor gemeenschappelijke ambities. Uiteindelijk moeten alle initiatiefnemers zich conformeren aan de gemeentelijke gebiedsvisie.