Ashanti Jonathas

Stagiair Stedenbouwkundig Ontwerper

Ashanti vindt de bebouwde omgeving al zo lang als zij zich kan herinneren interessant. Als kind keek ze om zich heen om te ontdekken wat er zich om haar heen afspeelt, wie de mensen zijn die er wonen en waar de kinderen buitenspelen. Ze vindt het belangrijk dat verschillende doelgroepen de ruimte hebben om elkaar te treffen in een goed functionerende openbare ruimte, waar ruimte is voor zowel mens als dier.

 

Ashanti koos voor de opleiding Built Environment aan de Hogeschool van Amsterdam, omdat het haar een mooie brede basis biedt voor een loopbaan in het domein van de bebouwde omgeving. Ze koos stedenbouw als specialisatie. Dat geeft haar de ruimte om veel aandacht te besteden aan het sociale aspect aan de bebouwde omgeving. Tijdens de opleiding deed ze een opdracht over de gebiedsontwikkeling op Oostenburg, en zo maakte zij kennis met het bureau. De vergaande aandacht voor hoe bewoners de buurt ervaren en wat zij waarderen en missen, viel haar op. Dat maakte dat ze juist voor een stageplek bij Urhahn ging.

 

Tijdens de stage wil ze graag meer praktijkervaring opdoen met verschillende software. Door mee te werken aan projecten gaat het gebruik van de software echt in de vingers zitten. “Iedereen heeft net weer andere vaardigheden, waardoor ik veel leer”. En met haar kennis van het vormgeven van een duurzame leefomgeving die uitnodigt tot ontmoeting, draagt Ashanti bij aan een mooie projecten.

 

Stuur Ashanti Jonathas een mail, connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.