Wat bieden wij?

Wij helpen initiatiefnemers, gemeenten en ontwikkelaars graag in het proces van gebiedsontwikkeling om gedachten over een plek te ordenen en de kansen in beeld te brengen.

Als er nog geen sprake is van een scherp gedefinieerde gebiedsontwikkeling, maar het intuïtieve gevoel heerst dat er iets speelt, zijn wij in ons element. Uiteraard denken we ook graag met u mee over de ontwikkelstrategie als er al een plan ligt. Hierbij gaat het om het betrekken van partijen en het omgaan met de onzekerheden die in elk ontwikkelproces aan de orde zijn.

 

Wij voelen ons thuis op de schaal van een gebied, of het nu gaat om een regio of stad, een binnenstad, een wijk of buurt. Ook beheersen wij de finesses van het stedenbouwkundige vak: in stedenbouwkundige ontwerp en ontwerp van de openbare ruimte of in (woning)typologieën.

 

Wij werken aan een reeks producten op het terrein van gebiedsontwikkeling. Van regionale visie tot ontwikkelstrategie, van gebiedsvisie tot beeldkwaliteitsplan, van masterplan tot schetsontwerp voor de openbare ruimte en van stedenbouwkundig plan tot conceptontwikkeling voor gebouwen of gebieden. Daarbij is de transformatie van binnenstedelijke gebieden onze specialiteit: van de transformatie van werkgebieden tot stedelijke vernieuwing van (na-oorlogse) woonbuurten.

 

Wij zijn bedreven in de rol als workshopleider of spreken geregeld op congressen en symposia. Incidenteel fungeren wij ook als supervisor  of intervisor in de uitvoeringsfase. Wij werken voor zowel in opdracht van publieke als private partijen.

 

Naast de projecten initiëren we onderzoeksprojecten als we meer willen weten over een onderwerp.

 

Lees verder over onze werkwijze, onze filosofie van spontane stad, ons team, onze opdrachtgevers, ons netwerk, of over de 3 decennia ervaring van stedenbouwkundig bureau Urhahn.