Een integrale visie voor stationsgebied Haarlem

Als je Haarlemmers vraagt wat de mooiste plek van de stad is zullen ze niet snel het stationsgebied noemen. Tegelijkertijd is het een plek waar dagelijks vele duizenden mensen gebruik van maken. Hoe kan dit ov-knooppunt een hoogwaardige stadsentree worden?

Het ov-knooppunt Haarlem loopt tegen de grenzen van haar capaciteit aan vanwege diverse opgaven die spelen in het gebied. De Provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem zien het optimaliseren van het knooppunt Haarlem als een gezamenlijke opgave, en hebben het samenwerkingsverband van Urhahn, APPM en Goudappel-Coffeng geselecteerd voor het opstellen van een integrale visie voor het gebied rondom station Haarlem. Ambitie is te werken aan een gebied waar de inwoners en bezoekers van Haarlem trots op zijn. Een fijne plek om te verblijven, je reis te beginnen of te eindigen. Er liggen kansen om deze entree van de stad beter te benutten als vestigingslocatie, en een visitekaartje te maken voor de stad. De wens om de bussen meer ruimte te geven als gevolg van de groei van het aantal reizigers, raakt direct aan alle andere thema’s die aan bod komen in de visie. Een gedeelde visie op de toekomst van het busstation en het busvervoer in Haarlem is daarom het meest cruciale onderdeel van de visie.

 

Geplaatst door: Sjoerd Feenstra, mei 2019

Foto: Noord-Hollands Archief