Filosofie: de spontane stad

Pleidooi voor openheid, flexibiliteit en verrassing in de stedenbouw

Onze filosofie is gebaseerd op de Spontane Stad. De Spontane Stad gaat uit van de gedachte dat de stad gemaakt wordt met en door haar bewoners. Een stad moet ruimte bieden aan onverwachte (organische) ontwikkelingen, kansen die zich voordoen, initiatieven die zich aandienen. Ruimte voor verandering is de basis van een duurzame, aantrekkelijke stad. Dit geldt zowel tijdens het planproces als wanneer een project is gerealiseerd. In onze plannen zoeken we altijd de balans tussen wat je moet vastleggen en waar je ruimte kunt laten voor het onverwachte.

 

Samenwerken met de gebruikers

Om te weten wat er in een buurt of stad speelt, gaan we graag in gesprek: met bewoners en winkeliers in woonwijken, met ondernemers in werkgebieden, of met experts voor specifieke opgaven. Dagelijkse gebruikers weten als geen ander wat er goed gaat en wat er beter kan. Onze ervaring is dat je snel voorbij alledaagse ongemakken komt als je vraagt naar dromen en ambities. Iedereen is zich ervan bewust dat de wereld verandert en dat de buurt of stad niet verder komt als je alleen denkt vanuit je eigen achtertuin.

 

Maatschappelijke meerwaarde

De stad is een complex mechanisme. Stedenbouw wordt soms gereduceerd tot vastgoedeconomie: hoeveel kun je bouwen en wat levert dat op? Wij kijken breder naar de stad. Hoe bouw je aan levendige, gemengde steden gericht op economische én sociaal-maatschappelijke structuurversterking? In onze projecten gaan we immer op zoek naar de wezenlijke opgave voor een plek.

 

Toekomstbestendig

Stedenbouw is een vak van de lange adem: we bedenken plannen die soms decennia later pas volledig zijn gerealiseerd. Dit vereist flexibiliteit in de plannen: omgaan met onzekerheden. Plannen zijn écht duurzaam als ze kunnen inspelen op voortdurende veranderingen en innovaties. Steden bestaan al eeuwen, wat we maken bouwt voort op wat er al is.

 

Altijd blijven leren

In ieder project doen we nieuwe kennis en ervaring op. Daarmee verandert onze werkwijze zoals de wereld om ons heen verandert. Nieuwe media hebben de mogelijkheden voor participatie verruimd en maken grote groepen beter bereikbaar en met nieuwe technieken. Kennis van jongeren is net zo waardevol en inspirerend als die van ervaren medewerkers. Samenwerking met anderen is voor ons een manier om te blijven leren en innoveren. Naast de projecten initiëren we regelmatig onderzoeksprojecten als we ons thematisch willen verdiepen.

 

Lees hoe we onze filosofie van de Spontane Stad toepassen in onze projecten bij werkwijze.

Of lees verder over ons team, onze opdrachtgevers, ons netwerk, of over de 3 decennia ervaring van stedenbouwkundig bureau Urhahn.

 

Meer verdieping vind je in de kernwaarden voor onze ontwerpen, visies en strategieën: