BINNENSTADSVISIE

Project

Toekomstbeeld Bergse Binnenstad

De binnenstad van Bergen op Zoom wordt weer een bestemming door in te zetten op een compact winkelapparaat. Met wonen en werken voegen we levendigheid toe.

Project

Binnenstadsvisie Assen: Klaar voor na de crisis

Een visie voor een compacte, complete binnenstad. In de door Urhahn samen met de gemeente Assen opgestelde toekomstvisie worden harde keuzes gemaakt maar ook perspectief geboden aan ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad.

Project

Veerkrachtig Bladel

Centrumvisie Bladel: hoe behoudt Bladel haar huidige karakteristiek in een veranderende samenleving?

Project

Groningen Herestraat – 100% tailormade

Een reeks maatwerk oplossingen kan huidige en nieuwe eigenaren en de gemeente inspireren om met kleine en grotere ingrepen een waardecreatie te organiseren en tegelijkertijd de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten.

Workshop / Evenement

Ontwerpworkshop Centrumaanpak Doetinchem

Als alle energie is gericht op het sterk houden van de historische kern, wat betekent dat dan voor het programma en de dynamiek in de zone direct rond het Ei?

Project

Supervisie vernieuwing centrum Emmen

Toekomst van een modernistisch centrum in een krimpregio: hoe kan een gemengd, dynamisch centrum ontstaan, gebaseerd op een duurzame mix van functies?

Project

Een levendig stadshart voor Amstelveen

Urhahn adviseert gemeente Amstelveen met een visie voor het versterken van de verbindingen tussen de aangrenzende wijken en het stadshart en het verbeteren van de openbare ruimtes in en rondom het centrum.

Project

Een complete binnenstad voor Arnhem

Hoe maak je globale uitspraken uit een binnenstadsvisie concreet voor de uitwerking van plannen? Ruimtelijke principes voor de zuidelijke binnenstad.

Project

Een dorpshart voor Veldhoven

Van winkelcentrum naar dorpshart, hoe doe je dat? Urhahn ontwikkelt visie voor Veldhoven samen met ondernemers en bewoners.