Een levendig stadshart voor Amstelveen

Urhahn adviseert gemeente Amstelveen met een visie voor het versterken van de verbindingen tussen de aangrenzende wijken en het stadshart en het verbeteren van de openbare ruimtes in en rondom het centrum.

Integrale visie voor het stadshart

Het stadshart van Amstelveen is een goed functionerend, populair winkelcentrum. Het Stadshart van Amstelveen – vanaf eind jaren ’80 flink uitgebreid en opgeknapt – heeft een sterke regionale potentie. De belangrijkste eigenaar, Unibail Rodamco, heeft de intentie om in het gebied te investeren. De gemeenteraad heeft aangegeven het centraal gelegen Stadsplein te willen verlevendigen. En last but not least: de entree vanaf de A9 gaat de komende jaren flink op de schop (daarover heeft Urhahn de gemeente geadviseerd met het Werkboek Herziening Tracébesluit). Dit alles vraagt om een integrale visie voor het stadshart.

 

Versterken van de verbindingen

Urhahn assisteerde de gemeente Amstelveen bij het formuleren van haar visie op het stadshart. Essentie van onze visie is het versterken van de verbindingen tussen de aangrenzende wijken en het stadshart en het verbeteren van de openbare ruimtes in en rondom het centrum. Met name ‘s avonds, als de winkelpassages gesloten zijn maar het theater en poppodium vol leven, moet het stadshart meer te bieden hebben. Dat brengt balans in de verhouding tussen winkelen en andere stedelijke functies. De visie kwam tot stand in werksessies met de gemeente.

 

Vervolg

De visie is ingebracht in workshops met Unibail Rodamco. De volgende stap is nu om samen te komen tot een integrale verbetering van het stadshart.