Een dorpshart voor Veldhoven

Van winkelcentrum naar dorpshart, hoe doe je dat? Urhahn ontwikkelt visie voor Veldhoven samen met ondernemers en bewoners.

<
>

  Een nieuw dorpshart

  Het Citycentrum in Veldhoven is in de jaren ‘70 gebouwd als winkelcentrum voor de groeikern Veldhoven. Nu Eindhoven en Veldhoven aan elkaar gegroeid zijn en het centrum concurrentie van de grote buurstad ondervindt is het belangrijk dat het Citycentrum verandert van een winkelcentrum in het dorpshart van Veldhoven. Hoe kan een centrum met toekomstwaarde ontstaan? Die vraag wilde de gemeente niet alleen beantwoorden, maar stelde zij aan de ondernemers en bewoners van Veldhoven.

   

  Geanimeerde bijeenkomsten

  Met de ondernemers en bewoners rond het centrum is een visie ontwikkeld waarbij diverse aspecten aan de orde kwamen: de toekomst van het winkelen, beleving, verkeer en parkeren, wonen en werken. De grote hoeveelheid deelnemers zorgde voor geanimeerde bijeenkomsten met een grote diversiteit aan ideeën en mogelijke maatregelen. Urhahn verzorgde de stedenbouwkundige input, gaf leiding aan discussies en maakte het eindproduct.

   

  Actielijst

  De visie geeft een verhaal voor het centrum als geheel, maar het belangrijkste onderdeel is waarschijnlijk de actielijst, die meer dan 6 pagina’s beslaat. De ambitie is om met kleine stapjes de verbetering op te pakken, variërend van ingrepen in de openbare ruimte, aanpak van een supermarkt tot een nieuw parkeersysteem. De gemeente is in deze ontwikkeling gelijkwaardig aan de andere stakeholders: afhankelijk van de opgave neemt de juiste partij het voortouw.