Tess Broekmans

Directielid, stedenbouwkundige

Tess is specialist op het gebied van binnenstedelijke ontwikkeling en ontwikkelt concepten voor gebouwen en gebieden. Tess werkt graag aan omvattende en complexe stedelijke projecten, zoals transformatie- en centrumgebieden. Dit doet ze vaak samen met bewoners en ondernemers vanuit de ervaring dat gebruikers de kenners van een gebied zijn. Ze heeft een brede blik op de stad en door een veelheid aan projecten veel kennis van wonen, detailhandel, cultuur en bereikbaarheid. Haar kracht ligt in het formuleren van de opgave en het vinden van praktische oplossingen voor complexe problemen.

 

Tess werkte de afgelopen jaren onder andere aan de transformatie van Oostenburg in Amsterdam van werkgebied naar gemengd stedelijk eiland, binnenstadsvisies voor Emmen, Vlaardingen en Amstelveen, ontwikkelstrategie voor het Hamerkwartier aan de Amsterdamse IJ-oever, locatie-onderzoek voor theater de Meervaart in Amsterdam Nieuw West, conceptontwikkeling voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen en Technologybase op de voormalige vliegbasis Twente. Ze is supervisor voor Amstel Business Park in Ouderamstel, een werkgebied in transitie in de Zuidoostlob van Amsterdam.

 

Tess studeerde stedenbouw aan de TU Delft en werkte aansluitend van 1996 tot 2000 bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Amsterdam. Sinds 2000 werkt ze bij Urhahn, in 2007 nam ze samen met Sjoerd Feenstra het bureau over van oprichter Gert Urhahn.

Tess combineert haar stedenbouwkundige werk met het hoogleraarschap Urban Design aan de TU Delft en gastdocentschappen aan de Academie voor Bouwkunst Amsterdam en de universiteit van Lund in Zweden. Daarnaast is ze is vakcoördinator stedenbouw bij het Professional Experience Programme (PEP).

 

Stuur Tess Broekmans een mail connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

Selectie van recente projecten, publicaties & initiatieven

 • Ruimte na corona: onderzoek naar de effecten van de coronapandemie op de ruimtelijke leefomgeving (voor provincie Zuid-Holland en de PARK, 2021).
 • Amsterdam Oostenburg: projectleider ontwikkelplan en ontwerp openbare ruimte voor de transformatie van het binnenstedelijke werkeiland naar een gemengde, stedelijke buurt (voor woningcorporatie Stadgenoot, 2010-heden).
 • Reinier de Graafbuurt / Juniusbuurt Delft: projectleider voor een visie, masterplan en kavelpaspoorten voor een transformatiegebied (voor gemeente Delft, 2021).
 • Amsterdam Kromhout in het Hamerkwartier: projectleider voor het stedenbouwkundig plan voor de Stork- en Kromhouthallen in Amsterdam Noord (voor woningbouwvereniging Eigen Haard, 2017-heden).
 • Vlaardingen binnenstad: projectleider voor de gebiedsvisie voor de binnenstad (voor gemeente Vlaardingen, 2020-2021).
 • Amstel Business Park Ouder-Amstel: supervisor voor de transformatie van werkgebied naar gemengd woon-werkgebied (voor gemeente Ouder-Amstel, 2017-heden).
 • Utrecht voormalig Pieter Baancentrum: projectleider voor het SPvE, in opdracht van de gemeente Utrecht, 2021).
 • Assen Havenkwartier – projectleider voor proefverkaveling woningbouwimpuls (voor gemeente Assen, 2021).
 • Naarden Naarderheem: intervisor voor de herontwikkeling van Naarderheem (voor gemeente Gooise Meren, 2020-2021).
 • Ede centrum: herijking en verrijking centrumvisie en beeldkwaliteitplan (voor gemeente Ede, 2021).
 • Amsterdam Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT): projectleider en hoofd ontwerper ontwikkelingsvisie en haalbaarheidsstudie ruimtelijke varianten (voor het KIT, 2015-2020).
 • Vlaardingen Rivieroever: senior adviseur structuurvisie (voor gemeente Vlaardingen, 2020).
 • Ede omgevingsvisie: projectleider voor de toekomstverkenningen (voor gemeente Ede, 2020).
 • Amsterdam INIT: projectleider voor de eerste fase conceptontwikkeling voor verdichting en transformatie van een groot bedrijfsverzamelgebouw (in samenwerking met Groosman architecten, voor LRC group, 2019-2020).
 • Rotterdam Hoogvliet stadscentrum: senior adviseur voor de ontwikkelvisie (voor gemeente Rotterdam, 2019).
 • Purmerend Wheermolen Oost: projectleider uitwerking deelgebieden voor een stedelijke vernieuwingsbuurt (voor woningcorporatie Intermaris, 2019).
 • Amstel Business Park Ouder-Amstel: projectleider/hoofdontwerper ontwikkelkader, richtlijnen en beeldkwaliteitplan voor de transformatie van een werkgebied (voor Gemeente Ouder-Amstel, 2018-2019).
 • Amsterdam Dichtersbuurt: projectleider stedenbouwkundig plan stedelijke vernieuwing woonbuurt (voor Eigen Haard, 2016-2019).
 • Amsterdam Parnas: projectleider Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkelmogelijkheden van de percelen en het monumentale gebouw van de Rechtbank aan de Zuidas (voor gemeente Amsterdam en Rijksvastgoedbedrijf, 2018-2019).
 • Amsterdam Jan de Louterstraat: projectleider stedenbouwkundige varianten (voor Eigen Haard, 2018-2019).
 • Twente Technology Base: projectleider ondersteuning gebiedsontwikkeling van het terrein van Twente Airport (voor Technology Base, 2019).
 • Common City: onderzoek naar de sociale aspecten van wonen in hoge dichtheden (eigen initiatief in samenwerking met (inter)nationale experts, 2018).
 • Amsterdam Surinameplein: projectleider programmatisch voorstel en ruimtelijke modellen (voor Lingotto, 2018).
 • Purmerend Wheermolen Oost: projectleider visie en stedenbouwkundig plan voor een stedelijke vernieuwingsbuurt (voor Gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris, 2018).
 • Rotterdam BoTu Next: Bospolder-Tussendijken als Next Generation Woonwijk en energiewijk (voor Delfshavencoöperatie, woningcorporatie Havensteder, Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), 2018).
 • Zwolle Weezenlanden: senior adviseur stedenbouwkundig plan, SPvE en beeldkwaliteit voor stedelijke vernieuwing woonbuurt (voor woningbouwcorporatie Ons Belang, 2017-heden).
 • Zaanstad Poelenburg aan de Watering: projectleider en hoofdontwerper visie en stedenbouwkundig plan en ontwikkelstrategie (voor Gemeente Zaanstad, 2017-heden).
 • Monnickendam Galgeriet: projectleider concept stedenbouwkundig plan (voor BPD en Hoorne Vastgoed, 2017-2018).
 • Amsterdam Van der Kunbuurt: projectleider stedenbouwkundige verkenning voor de vernieuwing van een woonbuurt (voor Stadgenoot, 2016-heden).
 • Amsterdam Hamerstraat / Storkterrein: projectleider stedenbouwkundige verkenning en onderzoek naar programmatisch concept voor de Kromhouthal (2016-2017).
 • Amstelveen Stadshart: projectleider voor het ruimtelijk-programmatisch kader (voor Gemeente Amstelveen, 2017).
 • Ede Centrum: senior adviseur voor het beeldkwaliteitplan (voor Gemeente Ede, 2017).
 • Amsterdam Nieuwenhuysenbuurt: projectleider onderzoek naar transformatiemogelijkheden (voor De Alliantie, 2017).
 • Eindhoven Space-S: projectleider stedenbouwkundig plan en ontwerp openbare ruimte voor 400 woningen voor stedelingen en studenten op Strijp-S, waarbij de toekomstige bewoners vanaf de eerste schets mede-auteur van het plan zijn (voor Woonbedrijf, 2013-2017).
 • Tilburg binnenstad: senior adviseur economisch-ruimtelijke visie voor de binnenstad van de 21e eeuw (voor gemeente Tilburg, 2016-2017).
 • Naarden Amersfoortsestraatweg: projectleider beeldkwaliteitplan (voor gemeente Naarden / Gooise Meren, 2015-2016).
 • Monnickendam Galgeriet: projectleider voor strategisch advies voor de organische transformatie van het bedrijventerrein (in opdracht van Provincie Noord-Holland, TaskForce Ruimtewinst, 2015-2016).
 • Ouderamstel Amstel Business Park: projectleider voor de ruimtelijk-economische visie (in opdracht van gemeente Ouderamstel, 2015-2016).
 • Amsterdam Zuidas: workshopleider ontwerplab tgv de tentoonstelling ‘WHAT? Work Home Apart Together’ in het Architectuurcentrum Amsterdam (voor Architectuurcentrum Amsterdam en gemeente Amsterdam, 2016).
 • Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformaties, ontwerpend onderzoek naar nieuwe (on)zekerheden in binnenstedelijke transformaties. (Een initiatief van Urhahn met medefinanciering van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, 2014-2015).
 • Voormalig dierenpark Emmen: projectleider voor een inspiratie- en ontwikkelkader voor een nieuw stadspark met ruimte voor initiatief (voor gemeente Emmen, 2015-2016).
 • Emmen Stadscentrum: projectleider visie en supervisie voor de binnenstad, en een ontwikkelstrategie voor de oude dierentuin (voor gemeente Emmen, 2014-2016).
 • Amstelveen Stadshart: ontwerp voor de inpassing van de A9 en projectleider visie op het stadshart (voor gemeente Amstelveen, 2009-2015).