Handelingsperspectief naoorlogse wijken

Concrete inrichtingsoplossingen en instrumentarium concrete inrichtingsoplossingen voor een integrale aanpak voor het behoud en versterken van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de naoorlogse woonwijk

<
>

  Het handelingsperspectief biedt concrete inrichtingsoplossingen voor een integrale aanpak voor het behoud en versterken van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de naoorlogse woonwijk. Daarnaast biedt het handelingsperspectief zicht op het instrumentarium dat nodig is om plannen daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan beleid, wet- en regelgeving, bestuurlijke afspraken en financiële arrangementen, maar ook proces-aanpak en samenwerkingsverbanden. 

   

  In opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is Urhahn volop bezig met een handelingsperspectief Naoorlogse wijken. Dit doen we in het kader van het Perspectief 3: Leefbare Steden en Regio’s van Programma Mooi NL.

   

  de Grote Verbouwing van Nederland

  Inmiddels hebben we de kick-off bijeenkomsten gehad samen met wooncorporatie de Alliantie, betrokken (sociale) partners in de wijk en partijen die lokale kennis en expertise hebben. Zij denken mee en geven mede vorm aan het handelingsperspectief.

   

  Instrumentarium om plannen daadwerkelijk uit te kunnen voeren

  De handreiking helpt gemeentes, ontwerpers en partners in de wijkontwikkeling bij de doorontwikkeling van onze naoorlogse wijken. Deze wijken staan de komende jaren voor complexe opgaven zoals de mobiliteitstransitie, energietransitie, verduurzaming van de openbare ruimte vanuit water & bodem en de woningbouwopgave.