Jessica Tjon Atsoi

Stedenbouwkundige / projectleider

Jessica is een bevlogen projectleider en ontwerper. Ze werkt graag op de middenschaal aan transformatieopgaven in de bestaande stad, waarbij de relatie tussen stedenbouw, landschap en architectuur en ook de samenwerking met niet ruimtelijke disciplines haar bijzondere aandacht heeft. Jessica is stedenbouwkundige en architect, de combinatie van die disciplines maakt haar zeer kundig op zowel visie- als uitwerkingsniveau. Ze heeft recent onder meer het Ontwikkelkader voor de Viaanse Molen in Alkmaar opgesteld, de Structuurvisie van Vlaardingen centrum en de Binnenstadsvisie van Assen.

 

Voordat Jessica in 2016 bij Urhahn begon werkte zij 10 jaar als stedenbouwkundige bij Rijnboutt, vooral aan binnenstedelijke projecten. Jessica heeft architectuur gestudeerd aan de TU in Delft en daarna stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Jessica is tevens gastdocent aan de Academie van Bouwkunst (minor ‘stedenbouwkundig ontwerpen’).

 

Selectie van recente projecten:

 • Ede Noordplein: projectleider voor het ontwikkelkader (voor gemeente Ede, 2021).
 • Alkmaar, Viaanse Molen: projectleider voor het ontwikkelkader voor de transformatie van het bedrijventerrein (voor gemeente Alkmaar, 2021).
 • Assen binnenstad: projectleider voor de binnenstadsvisie (in samenwerking met DNTP, in opdracht van gemeente Assen, 2020-2021).
 • Ede World Food Center: projectleider voor de kavelstudies voor een gemende wijk op het voormalig kazerneterrein Maurits-Zuid (voor gemeente Ede, 2021).
 • Almere toekomstbestendige stad: projectleider voor de werkplaats toekomstbestendige stad (voor gemeente Almere, 2020).
 • Vlaardingen Centrum: ontwerper voor de structuurvisie (voor gemeente Vlaardingen, 2020).
 • Leidschendam-Voorburg: projectleider voor het stedenbouwkundig ontwikkelkader Overgoo (voor gemeente Leidschendam-Voorburg, 2019-2020).
 • Medemblik binnenstad: projectleider toekomstvisie en beeldkwaliteitplan voor de binnenstad (voor gemeente Medemblik, 2020).
 • Leeuwarden Heechterp: projectleider voor de toekomstvisie voor naoorlogse woonwijk Heechterp, in opdracht van gemeente Leeuwarden en woningbouwvereniging Elkien, 2019).
 • Rotterdam Hoogvliet: ontwerper voor de ontwikkelvisie (voor gemeente Rotterdam, 2019).
 • Zwolle Weezenlanden: projectleider voor het SPvE, SP en beeldkwaliteit voor de stedelijke vernieuwing van een woonbuurt (voor Openbaar Belang, 2017-2019).
 • Ouder-Amstel Entrada: projectleider voor het ontwikkelkader en programma van eisen (voor gemeente Ouder-Amstel, 2019).
 • Alphen aan den Rijn, Rijnhaven: projectleider voor de ontwikkelvisie (voor gemeente Alphen aan den Rijn, 2019).
 • Bladel binnenstad: projectleider voor de binnenstadsvisie van Bladel (voor gemeente Bladel, 2018).
 • Amersfoort De Hoef stationsgebied: ontwerper voor het ontwikkelplan (samen met Karres & Brands, voor gemeente Amersfoort, 2018).
 • Harderwijk stationsgebied: ontwerper voor de stedenbouwkundige verkenning VSE locatie/stationsgebied (voor BPD, 2018).
 • Ede-centrum: beeldkwaliteitplan als uitwerking van ‘Het verhaal van Ede-centrum – De koers naar 2030’ gekoppeld aan de actualisatie van het bestemmingsplan (voor Gemeente Ede, 2017-2018).
 • Groningen ALO-locatie: ruimtelijke modellenstudie en uitgangspunten bouwenvelop (voor Witteveen+Bos, 2017).
 • Utrecht Lauwerecht: projectleider stedelijke vernieuwingsopgave (voor woningbouwcorporatie Mitros, 2017-2018).
 • Amsterdam Koninklijk Instituut voor de Tropen: ontwerper ontwikkelingsvisie (voor het KIT, 2017).
 • Amsterdam Oostenburg: ontwerper kavelpaspoorten (voor Stadgenoot, 2017).
 • Hoofddorp Centraal: ontwerper voor de ruimtelijke uitgangspunten, een vervolg op het inrichtingsplan en ontwikkelstrategie (voor Gemeente Haarlemmermeer, 2016-2017).
 • Medemblik DEK-terrein: ontwerper voor de gebiedsvisie (voor gemeente Medemblik, 2016).