Gebiedsperspectief biedt Tilburg Noord toekomst

Transformatie en verdichting van de naoorlogse woonwijk Tilburg Noord

<
>

    Het is een uitdagende opgave om te mogen werken aan een Gebiedsperspectief voor Tilburg Noord. Een boeiend project dat ons bureau op het lijf geschreven is. Wij werken al jaren aan de transformatie en verdichting van de stad, in het bijzonder de naoorlogse woonwijken.

     

    In het gebiedsperspectief voor Tilburg Noord zien we de verdichting van Noord als kans: ‘Versterk het bestaande met het nieuwe’. We zetten alle ontwikkelingen in om de wijk in sociaal, ruimtelijke en economisch opzicht te versterken.

     

    Het team van Urhahn bestaat uit ontwerpers en adviseurs die veel ervaring hebben met de transformatie en verdichting van naoorlogse woonwijken. Dit team wordt aangevuld met Felixx landscape architects and planners (gespecialiseerd in toekomstbestendige landschappen), en Kickstad experts op het gebied van participatie. Daarnaast is een kleine expertgroep samengesteld die ons adviseert op de sociale thema’s.