Kinke Nijland

Stedenbouwkundige

Een balans tussen poezie en pragmatisme, dat is waar Kinke Nijland binnen de stedenbouw naar zoekt. Dat gaat om bouwen voor de samenleving versus economische factoren maar ook over standaarden en routine versus unieke ontwerpkracht.

 

Kinke is afgestudeerd als sociaal wetenschapper in de richting Planologie aan de UvA, waarna ze de Master Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst heeft afgerond en zich stedenbouwkundige mag noemen. Haar afstudeerproject The act of living bespreekt de dialoog tussen toerisme en leefbaarheid, toegepast op Venetië en hoorde bij de laatste drie genomineerden voor het beste stedenbouwproject in de KuiperCompagnons Afstudeerprijzen.

 

Die combinatie van theorie en praktijk lag al voor de hand sinds ze als kind plattegronden tekende. Bij Urhahn vindt ze ruimte om haar brede kennis toe te passen. Niet een project starten vanuit ofwel esthetiek, ecologie, bodemgesteldheid of andere meetbare data maar vanuit de gehele genius loci met het DNA van een plek. Bovendien is binnen Urhahn aandacht voor beleving en de sociale kant van stedenbouw. Dat ze bij bureau Urhahn wilde werken wist ze als sinds ze Ad de Bont en Tess Broekmans als docent ontmoette.

 

Stuur Kinke Nijland een mail, connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

Recente projecten waar Kinke Nijland aan werkt:

  • Arnhem Malburgen: stedenbouwkundige voor de toekomstvisie op de stedelijke en sociale vernieuwing van deze naoorlogse stadswijk (voor gemeente Arnhem en woningcorporatie Volkshuisvesting, 2024 – heden).
  • Ridderkerk Trelleborg: stedenbouwkundige voor de gebiedsvisie voor het Trelleborg. Het terrein van de voormalige rubberfabriek in het hart van de stad transformeert van industrieterrein tot gemengd woon-werkmilieu (gemeente Ridderkerk, 2024-heden).
  • Tilburg Noord: stedenbouwkundige voor het gebiedsperspectief voor de grotendeels naoorlogse wijken in Tilburg Noord. Het perspectief zet in op verdichting van Noord met ca. 5000 woningen, waarbij de leefomgeving ook voor de huidige bewoners verbetert (gemeente Tilburg, 2023-heden).
  • Beverwijk Bazaar: stedenbouwkundige voor de visie voor het gebied van de Bazaar, dat transformeert tot een complete stad waarbij de functie van de plek de basis vormt (voor Bazaar, Heijmans, 2022).