Milja Hartikainen

Stedenbouwkundig Ontwerper

Milja studeerde cum laude af in de bouwkunde aan de AaltoUniversiteit in Finland en de TUBerlin in Berlijn op het thema sociale duurzaamheid. Met haar afstudeerproject onderzocht ze hoe ruimtelijke buurtinitiatieven sociale veerkracht in de wijk opbouwen en hoe in stedelijke transformatie ruimte kan worden gegeven aan deze initiatieven. Het onderzoek benadrukte het belang van ontwerpers in het in lijn brengen van grootschalige ontwikkelscenario’s met lokale dagelijkse activiteiten van mensen. Het is Milja’s grootste interesse en uitdaging als stedenbouwkundig ontwerper.

 

Eerder werkte Milja aan het Masterplan en stedenbouwkundig plan voor het Hembrugterrein in Zaanstad, waar het de uitdaging was om de bijzondere identiteit door een rijke geschiedenis te waarborgen. En om nieuwe functies te verbinden en oude ruimtes.

 

Haar favoriete plekken in de stad zijn informele openbare ruimtes, zoals stedelijke wateroevers. Plekken met stadse reuring die ruimte bieden voor informele ontmoeting en tegelijkertijd uitnodigen om tot rust te komen en te ontspannen.

 

In het ontwerp speelt ze graag in op de belevingswereld van gebruikers. Iedereen is creatief, en een expert op het gebied van hun eigen leefomgeving. Ze wil haar ontwerpvaardigheden gebruiken om deze creativiteit en de visie van gebruikers naar de oppervlakte te halen en concreet te maken. Ze besteedt in het ontwerp graat aandacht aan de dagelijkse beleving, gezondheid en welzijn. Ontwerpen op alle schaalniveaus is voor Milja bekend terrein, maar het schaalniveau van een buurt of wijk vindt zij in het bijzonder betekenisvol. De buurt vormt namelijk de dagelijkse leefomgeving en is ook een schaalniveau waar veel belangrijke toekomstige stedelijke opgaven aangepakt kunnen worden.

 

Milja maakt graag handschetsen om de analyse en concepten snel te vertalen naar een beeld of om een sfeer of voorgenomen beleving van een plek te verbeelden. Met haar analytische blik en sterke grafische vaardigheden is Urhahn een ervaren ontwerper rijker. Momenteel werkt ze aan een stedenbouwkundig plan voor het Provinciehuis in Utrecht en een stedenbouwkundig plan in Tilburg Noord.

 

Stuur Milja Hartikainen een mail, connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

Recente projecten waaraan Milja heeft gewerkt:

  • Stedenbouwkundig plan Provinciehuis Utrecht (Provincie Utrecht, 2024-heden).
  • Stedenbouwkundig plan Mascagni II in Tilburg Noord (Gemeente Tilburg, 2024-heden).