ACTUEEL

Artikel

Artikel Gezinsvriendelijke Stad Gebiedsontwikkeling.nu

Wendy van Kessel en Ad de Bont van Urhahn stedenbouw & strategie zien kinderen als maatgevend voor leefbare steden. En dat vraagt om het behouden en verwelkomen van gezinnen in de stad, betogen zij in dit artikel dat verscheen op gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

Lessen uit de excursie naar Parijs

Wat zijn de lessen voor de Nederlandse stedenbouw, geleerd tijdens de jaarlijkse Urhahn bureau-excursie? De 5 beste en slechtste voorbeelden op een rij. 

Project

Handreiking naoorlogse wijken

Woonwijken van de toekomst: vormgeven aan de naoorlogse wijken in transitie. Urhahn maakte in opdracht van BZK een handreiking transitie naoorlogse wijken.

Project

Op weg naar het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, landbouwtransitie, natuurversterking, een gezond bodem- en watersysteem, energietransitie en woningbouw. Het aangaan van deze uitdagingen vraagt om visie, ruimte en samenwerking tussen verschillende overheden.

Nieuws

Urhahn in de politiek

Op de PvdA/GroenLinks Almere avond lichten we betaalbaar wonen in onze toekomstvisie voor Almere toe.

Project Publicatie

Het gezin als kanariepiet van de stad

Kindvriendelijk ontwerpen gaat verder dan het ontwerp van een fraaie speeltuin. Urhahn onderzocht hoe je een stad gezinsvriendelijk kan maken, heeft dit vastgelegd in de publicatie ‘Als steden gezinsvriendelijk zouden zijn...’ en organiseert een workshop over dit thema.

Nieuws Project

Gezond en beweegvriendelijk Eindhoven

In ‘De gezondste km2 van NL’ laten we zien welke ruimtelijke interventies bijdragen aan een gezonde en beweegvriendelijke stad, hoe je dit verankert in beleid, welke instrumenten je hebt en hoe je dit monitort.

Project

De Belofte van de Oostflank, Breda

De vergeten oostflank van de Bredase binnenstad is een van de laatste grote binnenstedelijke ontwikkellocaties. Urhahn schets een wenkend perspectief.

Nieuws

Oostenburg in Jaarboek Stedenbouw!

Onze hoogstedelijke stadswijk Oostenburg staat als voorbeeldproject in de categorie pionier in het Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2022 van de Blauwe Kamer!

Project

Operatie Dirk: starten met stad maken

Als lange termijnplannen op zich laten wachten, kunnen korte termijn ingrepen alvast een verbetering bewerkstelligen. Operatie Dirk is snelle herinrichting op het schakelpunt tussen Hamerkwartier, Vogelbuurt en IJpleinbuurt, terwijl de grootschalige transformatie wordt voorbereid.

Nieuws

Magazine Oostenburg

Het welkomstmagazine Thuis op Oostenburg is een concrete bijdrage aan het tot leven komen van de nieuwe buurt

Nieuws Workshop / Evenement

Tweede editie van Festival STAD inspireert Urhahn

Geslaagd festival - met overheden, projectontwikkelaars, stedenbouwkundig ontwerpers, wooncorporaties, vastgoedeigenaren en wetenschappers - levert nieuwe oplossingen voor de ontwikkeling van de stad.

Nieuws

Almere Bay Area in het Parool

"Ruimte voor 100.000 woningen in Amsterdam Bay Area, met aanleg nieuw metrospoor" kopt het Parool in een artikel over ons project Almere Bay Area. 

Nieuws

BKP Werkstad OverAmstel vastgesteld

Op 23 december heeft de gemeente Ouder-Amstel het beeldkwaliteitsplan voor de Werkstad OverAmstel vastgesteld. Ruimhartige richtlijnen bieden ruimte voor initiatief en meedenken.

Nieuws

Ook wij zijn NedWerk

Samenwerkingsverband voor hedendaagse complexe opgaven in het fysiek ruimtelijke domein.

Nieuws

Sociale huur uit de schaduw

Gezond wonen aan de voet van de L-Flat in Vollenhove, Zeist. Urhahn gaat met fysieke middelen sociale problemen oplossen in een wijk waar eenzaamheid al ver voor de lockdown bestond. Structurele verbetering van deze naoorlogse woonwijk, mét behoud van de sociale huurwoningen.

Nieuws

Mijlpaal voor de transformatie van de Baanderij

Urhahn heeft in samenspraak met eigenaren, ondernemers en bewoners scenario’s voor de verkleuring van werkgebied de Baanderij in Leiderdorp opgesteld. De gemeenteraad kiest unaniem voor scenario ‘stadskade en werkbaan’.

Nieuws Workshop / Evenement

Festival STAD

Een terugblik op een festival over gebiedstransformaties dat wij samen met APPM en Stadkwadraat organiseerden

Nieuws

Urhahn in Bordeaux

Een inspirerende trip met het hele bureau langs nieuwe woonwijken, kunst in u-bootbunkers, fietsreparatiegarage, opmerkelijke gebouwen, diverse restaurants en bars en nog veel meer.

Nieuws

FixTheCityMix

Iedereen lijkt het erover eens: gemengde gebieden dragen bij aan leefbare steden. Maar waarom is het dan zo moeizaam om functiemenging in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van de grond te krijgen? Dit dilemma intrigeert ons en daarom beginnen wij een zoektocht naar antwoorden.

Nieuws

Urhahn op excursie naar Valencia

Een inspirerende trip met het gehele bureau. Stedenbouw, stadslandbouw, architectuur, sport, historie, lekker eten, strand...

Nieuws

Eerste paal Oostenburg

Het hotel op Oostenburg is in aanbouw. Dit is het eerste gebouw dat gerealiseerd wordt naar het ontwerp van Urhahn voor de transformatie van dit werkgebied naar een volwaardig stukje Amsterdam centrum.

Nieuws

Opgeleverd!

De route tussen station en centrum in Hoofddorp Centraal

Publicatie

De beweegvriendelijke stad

Er wordt veel gesproken over gezonde, beweegvriendelijke steden, maar hoe maak je ze? Dit laten we zien in ons nieuwe boek! Nu verkrijgbaar.

Nieuws

Architectuurprijs voor Space-S Eindhoven

Niet alleen zijn wij trots op het resultaat van ons stedenbouwkundig plan en openbare ruimte, maar ook dat Space-S de Dirk Roosenburg architectuurprijs heeft gewonnen!

Artikel

Doe het zelf, doe het samen

25 jaar Urhahn: deel 7 uit een reeks reflecties op ons vakgebied, waarin we de kernwaarden voor onze ontwerpen, visies en strategieën belichten.

Nieuws

Urhahn viert 25 jarig bestaan

Op het Vuurtoreneiland hebben wij met medewerkers en oud-medewerkers teruggeblikt op een rijkdom aan projecten, medewerkers, en gezamenlijke avonturen.

Artikel

De stad als het nieuwe sportterrein

Na de aanleg van grote sportcomplexen aan de rand van de stad, mag sporten weer gezien worden. Sports in the City als katalysator voor de stedelijke vernieuwing en als belangrijk element voor de citymarketing.

Artikel

Altijd af en nooit klaar!

25 jaar Urhahn: deel 5 uit een reeks reflecties op ons vakgebied, waarin we de kernwaarden voor onze ontwerpen, visies en strategieën belichten.

Nieuws

Tour d’Urhahn

Nog niet middle-aged, maar wel in Lycra: het Urhahn team maakt een rondje door Noord-Holland

Inspiratie

Groeten uit… de IBA, Hamburg

Het afvoerputje van de stad getransformeerd tot een waardig stadsdeel. 25 jaar Urhahn: plek 6 uit een reeks gebieden, buurten en gebouwen die ons inspireren.

Artikel

Onze fascinatie voor hofjes

25 jaar Urhahn: deel 2 uit een reeks reflecties op ons vakgebied, waarin we de kernwaarden voor onze ontwerpen, visies en strategieën belichten.

Inspiratie

Groeten uit… De Houthavens, Amsterdam

Het verhaal van een sexy werkgebouw dat pionierde op de ruige vlakten van de Houthavens. 25 jaar Urhahn: plek 3 uit een reeks gebieden, buurten en gebouwen die ons inspireren.

Workshop / Evenement

Wereldstad en woonbuurt

Hoe maak je een aantrekkelijk woonmilieu op de Zuidas in Amsterdam, en wat is daarvoor nodig? Tess Broekmans is leider van één van de drie ontwerplabs georganiseerd door het Architectuurcentrum Amsterdam.

Inspiratie

Groeten uit… King Spadina, Toronto

Een succesvolle transformatie van een binnenstedelijk werkgebied, door te beginnen met soepele regelgeving voor ontwikkelingen. 25 jaar Urhahn: plek 2 uit een reeks gebieden, buurten en gebouwen die ons inspireren.

Artikel

Het begint met een goede straat

25 jaar Urhahn: deel 1 uit een reeks reflecties op ons vakgebied, waarin we de kernwaarden voor onze ontwerpen, visies en strategieën belichten.

Lezing / Panel

Een transformatie met 1000 eigenaren

Sjoerd Feenstra is betrokken bij een 3-daagse workshop over de transformatie van de Namdaenum markt in Seoul, Zuid Korea (16-18 november 2015)

Nieuws

Start bouw Space-S Eindhoven

Bewoners slaan piketpaaltjes op het Start Bouwfeestje van de meest eigenzinnige buurt van Eindhoven, waar de toekomstige huurders vanaf het begin mee-ontwerpen aan hun eigen buurt.

Nieuws

Inspirerende werkdag over de spontane stad

Op 15 april 2015 vond de besloten werkdag plaats waarin Urhahn de tussenresultaten van het onderzoek naar nieuw instrumentarium voor binnenstedelijke transformatie presenteerde en leerervaringen met betrokken gemeenten uitwisselde.

Lezing / Panel

Leve de industriële stad!

Tess Broekmans als expert bij Stadslab Tilburg: Spoorzone Tilburg als onderdeel van de binnenstad van de 21ste eeuw (31 maart 2015)

Lezing / Panel

Alles is gezondheid

Ad de Bont geeft lezing over Gezonde verstedelijking bij het ‘Helder Denken Café’ in Eindhoven (30 maart 2015)

Nieuws

Hoe kansrijk is een IBA voor de Schipholregio?

De economische dynamiek van de luchthaven staat soms op gespannen voet met leefbaarheid van het stedelijk gebied. Reden genoeg om de haalbaarheid van een innovatief planinstrument als een Internationale Bau Austellung te onderzoeken.

Inspiratie

Top down Parijs

Niks inspraak, burgerparticipatie of spontane stad

Nieuws

Spontane Stad wordt concreet in Twente

De provincie Overijssel en de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal zoeken initiatieven voor het proefproject Spontane Binnenstad. 

Artikel

De ongezondheidsparadox

In het dorp en het landelijk gebied ken je je buren nog, kun je nog buiten spelen, is de lucht schoon en fiets je zo naar de buren. De stad is ongezond, stenig, anoniem en vuil. Of niet?

Artikel

Verstedelijking rond OV-knooppunten

Casus TOD Peking: een kleine blokmaat gekoppeld aan pleinen en plekken in de omgeving blijken essentieel voor een succesvolle verstedelijking rond het station. 

Nieuws

Start bouw Westluidensepoort Tiel

VolkerWessels is gestart met de werkzaamheden voor het cultuurcluster dat De Zwarte Hond heeft ontworpen naar een gebiedsconcept van Urhahn.

Artikel

Wij van WC eend…

Ondanks Nederlands hoogste adviseursdichtheid transformeert de Binckhorst intussen vanzelf…