Kansenkaarten voor kantoorgebieden met veel leegstand

Verleidelijke afwegingskaders voor Leusden, Houten, Maarssen, Amersfoort en Woerden

Op kantoorgebieden met veel leegstand in de provincie Utrecht werkt Urhahn aan kansenkaarten. Kaarten voor het Princenhof in Leusden, de Molenzoom in Houten, de Planetenbaan in Maarssen, Midelland in Woerden en De Hoef in Amersfoort worden uitgewerkt. Opdrachtgevers zijn de gemeenten met ondersteuning van de provincie. Rob de Jong van Stratact is facilitator van verschillende werksessies.

 

Een kansenkaart biedt een afwegingskader voor initiatieven in de gebieden. Gezien de gefragmenteerde eigendomsstructuur wordt in veel gevallen gekozen voor een organische benadering: binnen heldere kaders krijgen marktpartijen de ruimte. Daarbij is het van belang om te sturen op de bijdrage van de initiatieven aan de gebiedsambities. Een kansenkaart brengt enerzijds deze gebiedsambities in beeld en heeft  anderzijds een functie om te verleiden en initiatiefnemers te werven.

 

Geplaatst op: 16-11-2015

Voor meer informatie: Sjoerd Feenstra