Sjoerd Feenstra

Partner, strategisch adviseur

Sjoerd werkt als strategisch adviseur aan complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Zijn toegevoegde waarde start al op het moment dat een gebied nog geen ‘project’ is. Juist in de fase waarin de opgave nog niet glashelder is, is hij in staat de lijnen uit te zetten en de inhoudelijke vraag te definiëren. Ook in de stappen daarna voegt hij visie en scherpte toe. Als ontwikkelstrateeg legt hij de koppeling tussen visie en uitvoering. Bij binnenstedelijke transformaties gaat dit vaak over de weg van de geleidelijkheid, maatwerk en het vermogen om gedurende het ontwikkelproces flexibel te zijn.

 

Graag werkt Sjoerd intensief samen in projectgroepen, met andere expertises én nadrukkelijk met betrokkenen in een gebied: bewoners, ondernemers, eigenaren. Participatie is voor hem een middel om plannen beter te maken en betrokkenen de ruimte te geven voor eigen initiatief. Sjoerd vertaalt – door zijn talent om goed te luisteren – uiteenlopende vragen en signalen in samenhangende toekomstperspectieven.

 

Sjoerd denkt graag na over de betekenis van gebieden voor de stad en over maatschappelijke en economische waardecreatie. Hij werkt vaak voor de publieke zaak en opereert vanuit zijn adviserende rol dichtbij het bestuur. Daarbij blijft hij de frisse buitenstaander.

 

Sjoerd heeft onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van binnenstedelijke transformatie, wat heeft geleid tot de ‘strategiewijzer’, een instrument dat veel inzicht biedt in de vraag achter de vraag. Hij is co-auteur van het de boeken ‘de Spontane Stad’ en ‘Vormgeven aan de Spontane Stad’, twee studies over het bieden van ruimte voor verandering en initiatieven in de stad. Ook geeft hij regelmatig lezingen. Sjoerd heeft ruim 20 jaar ervaring als strategisch adviseur en projectleider, en is sinds 2008 (mede)directeur van Urhahn.

 

Stuur Sjoerd Feenstra een mail of bel 020 421 74 40.

 

selectie van Sjoerds recente projecten:

 

 • ‘s-Hertogenbosch Oost stationsomgeving: projectleider voor het Ambitiedocument voor de ontwikkeling van een stedelijke, gemengde buurt, en een verkenning naar hoogbouw (voor gemeente ’s Hertogenbosch, 2020-2021).
 • Haarlem Stationsgebied: projectleider integrale visie (samen met APPM en Goudappel-Coffeng, voor gemeente Haarlem, 2019-2020).
 • Hoofddorp Stadscentrum: projectleider Ambitiedocument (voor Gemeente Haarlemmermeer, 2019).
 • Woerden Middelland: projectleider ontwikkelvisie en uitwerking ontwikkelscenario’s voor de transformatie van een bedrijventerrein naar een gemengd stuk stad (voor de gemeente Woerden, 2016-2019).
 • Amersfoort De Hoef stationsgebied: projectleider ontwikkelplan en ontwikkelkader (samen met Karres & Brands, voor gemeente Amersfoort, 2018-2019).
 • Middenbeemster Dorpsontwikkelingsvisie: senior adviseur voor het opstellen van een visie voor het dorp in een participatieproces (voor gemeente Purmerend, 2019).
 • Leidschendam Overgoo: projectleider ontwikkelvisie voor de transformatie van een werkgebied naar een gemengd woon-werkgebied (voor Impact en gemeente Leidschendam-Voorburg, 2018-2019).
 • Delft Zuid stationsomgeving: projectleider stedenbouwkundige verkenning omgeving station (voor Certitudo Property Development, 2018-2019).
 • Leusden Princenhof: Projectleider stedenbouwkundige visie Kastanjelaan 7 (voor Heijligers Projectontwikkeling bv, 2018-2019).
 • Groningen Martini Trade Park: projectleider voor de stedenbouwkundige visie (voor gemeente Groningen, 2018-2019).
 • Enschede Radialen: projectleider voor inhoudelijke bijdrage uitvoeringsagenda (voor gemeente Enschede, 2018-2019).
 • Diemen stationsomgeving: projectleider stedenbouwkundige verkenning (voor Rochdale en Dubbel L, 2018).
 • Hoofddorp Stadscentrum: senior adviseur voor het SPVE, BKP en SP parkeergarage Binnenweg (voor gemeente Haarlemmermeer, 2018).
 • Harderwijk stationsgebied: projectleider voor de stedenbouwkundige verkenning VSE locatie/stationsgebied (voor BPD, 2018).
 • Alkmaar Oudorp: projectleider ontwikkelbeeld bedrijventerrein Oudorp en Kanaaloevers Overdie (voor gemeente Alkmaar, 2017-2018).
 • Hoofddorp Centraal: projectleider inrichtingsplan en ontwikkelstrategie in een open proces waarin de geleidelijke kwaliteitsverbetering van het gebied tussen station en centrum centraal staat, gefundeerd op een intensieve betrokkenheid van bewoners, eigenaren, ondernemers en andere stakeholders (voor gemeente Haarlemmermeer, 2015-2018).
 • Gouda Goudse Poort: expert ruimtelijke analyse & stedenbouw voor het gebiedsconcept / marktperspectief en ontwikkelstrategie (in samenwerking met Rebel en SpringCo, voor Gemeente Gouda, 2017).
 • Leusden Princenhof: projectleider voor het opstellen van kansen, kaders en kwaliteiten voor de transformatie van een sleets kantorengebied (voor gemeente Leusden, 2016-2017).
 • Almere Centrum Stationsgebied: projectleider stedenbouwkundige verkenning naar de ontwikkelpotentie rondom het stationsgebied van Almere Centrum (voor gemeente Almere, 2017).
 • Naarden Passantenhaven: projectleider voor het opstellen van de visie (samen met Projectbureau Vrolijks en Stad² voor de gemeente Gooise Meren, 2016-2018).
 • Amersfoort De Hoef-West: projectleider voor het opstellen van de structuurvisie en een massastudie voor de Lichtpenweg 6 (in opdracht van Gemeente Amersfoort, 2016-2017)
 • Lelystad Airport Garden City: projectleider inrichtingsplan op hoofdlijnen voor een nieuwe gebiedsontwikkeling voor een onderscheidend en hoogwaardig werkgebied bij de luchthaven (voor Omala, 2015-2016).
 • Hoofddorp Stadscentrum: projectleider Ontwikkelplan Stadscentrum, een kader voor de ontwikkelingen rondom het Raadhuisplein (voor Gemeente Haarlemmermeer, 2016).
 • Provincie Utrecht: projectleider voor het opstellen van kansenkaarten voor kantoorgebieden met veel leegstand, zoals Molenzoom Houten, Planetenbaan Maarssen, Princenhof Leusden, De Hoef Amersfoort en Middelland Woerden (voor Provincie Utrecht, 2015-2017).
 • Rijsenhout: projectleider inhoudelijke versterking van de ruimtelijk-economische visie (voor Gemeente Haarlemmermeer, 2016).
 • Katwijk Werkpark Valkenburg: inhoudelijke organisatie werksessies (voor Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Katwijk, 2016).
 • Zuidelijke Randstad: projectleider verstedelijkingsagenda en uitvoeringsprogramma (voor Netwerk Zuidelijke Randstad, 2016).
 • Katwijk Mient Kooltuin Valkenburg: projectleider voor een ontwikkelstrategie voor 170 hectare buitengebied met intensieve recreatie en kleinschalig werken (voor Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Katwijk, 2015-2016).
 • Langedijk Breekland II: projectleider alternatievenstudie voor de locatie van een bedrijventerrein (voor gemeente Langedijk, 2015-2016).
 • Monnickendam Galgeriet: adviseur voor strategisch advies voor de organische transformatie van het bedrijventerrein (in opdracht van Provincie Noord-Holland, TaskForce Ruimtewinst, 2015-2016).
 • Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformaties: adviseur ontwerpend onderzoek naar nieuwe (on)zekerheden in binnenstedelijke transformaties (een initiatief van Urhahn met medefinanciering van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, 2014-2015).
 • Vliegkamp Valkenburg Katwijk: projectleider ontwikkelstrategie voor de adaptieve gebiedsontwikkeling van het voormalige marinevliegveld naar een woonlandschap (voor Rijksvastgoedbedrijf en Gemeente Katwijk, 2014-2015).
 • Visie Amersfoortsestraatweg Naarden: projectleider voor een participatieproces (i.s.m. Stipo voor de gemeente Naarden, 2014-2015).
 • IBA Schiphol: Quickscan of het (Duitse) planinstrument IBA kansrijk is voor de Schipholregio. Projectleider (i.s.m. Shinsekai, voor gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, 2014-2015).
 • Open Proces Hoofddorp Centraal: deskundige en gespreksleider (voor gemeente Haarlemmermeer, 2014-2015).
 • Visie Noordwestkwadrant Binckhorst Den Haag: projectleider visie op de transformatie van een werkgebied naar een stuk stad (voor Boele & van Eesteren en Amvest, 2012-2014).
 • Urbanisator Binckhaven: een aantal grote vastgoedeigenaren en de gemeente Den Haag heeft besloten om in een gezamenlijke aanpak met de Urbanisator, een initiatief van APPM en Urhahn, aan de slag te gaan om de problemen in de Binckhaven te lijf te gaan en kansen te pakken (voor Aberdeen Immobilien Kag, AM Gebieds- en Vastgoedontwikkeling, CBRE Global Investors, COD, Deka Immobilien, Gemeente Den Haag, 2012-2014).
 • Ateliermeester ontwikkelagenda Netwerkstad Twente: opstellen van de toekomstvisie met ontwikkelingsperspectief en werkprogramma voor een vitale samenleving in een aantrekkelijke omgeving, een innovatieve top-kennisregio van internationaal belang en brede werkgelegenheid (voor Provincie Overijssel en de Netwerkstad Twente, 2012-2013).
 • Publicatie: Vormgeven aan de Spontane Stad: belemmeringen en kansen voor organische stedelijke herontwikkeling (PBL en Urhahn, 2012).
 • Publicatie: De Spontane Stad. Het tijdperk van grootschalige stedenbouw is voorbij. Urhahn geeft met het boek ‘De Spontane Stad’ de kick off voor een andere praktijk. (Urhahn, BIS Publishers, 2010).
 • Ontwikkelingsstrategie REVS voor de werkgebieden van Schiphol. Hoe kan het onderscheidend vermogen van de werklocaties in de Schipholregio onderling versterkt worden? Projectleider (voor Bestuursforum Schiphol: provincie Noord-Holland, gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, SADC en de Schiphol Group, 2012).
 • ‘Het Geniale Wonen’: een inspirerend en uitdagend document dat door Urhahn in samenwerking met Rigo werd opgesteld, vormt de opmaat naar de Woonvisie Regio Eindhoven. Projectleider  (voor Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, 2010).
 • Sjoerd is betrokken geweest bij diverse fasen van de Spoorzone Delft, waarin de plannen structureel zijn gewijzigd in het licht van de nieuwe economische omstandigheden (voor gemeente Delft, Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft & Ontwikkelcombinatie Spoorzone Delft, 2010-2012).
 • In diverse projecten heeft Urhahn gewerkt aan de plannen voor Rijnboog Arnhem. Sjoerd was projectleider tijdens het proces van de ontwerpvarianten voor het Havenkwartier, ten behoeve van het Preferendum (voor gemeente Arnhem, 2007).
 • In de Woonvisie Stadsregio Rotterdam worden investeringen in het wonen via zes strategische projecten ingezet om andere problemen in de Stadsregio te helpen oplossen. Een goed bezochte conferentie in de schuren van een agrarisch ondernemer uit de Stadsregio Rotterdam, met Sjoerd als inhoudelijk organisator, was een hoogtepunt van een van de uitwerkingsprojecten (voor Stadsregio Rotterdam, 2005).

 

selectie van Sjoerds artikelen