Sjoerd Feenstra

Partner, strategisch adviseur

Sjoerd is als partner/directeur en ruimtelijk strateeg bij Urhahn begaan met een duurzamere wereld. Klimaatverandering en de energietransitie? Dit vertaalt hij niet in doemdenken, maar in praktisch idealisme en radicaal optimisme. Het levert wat hem betreft voor stad en regio nieuwe kansen op: een maatschappij waarbij collectieve verantwoordelijkheid en breed welzijn boventoon voeren. Sjoerd werkt vanuit zijn rol als ruimtelijk strateeg aan toepasbare oplossingen die bijdragen aan deze betere wereld.

 

Sjoerd zoekt partners die deze overtuiging delen. Niet in een klassieke opdrachtgever – opdrachtnemersrol, maar in een complementaire samenwerking. Hij opereert daarbij voorbij de kaders van het ruimtelijke domein. Hij spreekt de taal van de planeconoom, de verkeerskundige, de waterspecialist, de landschapsarchitect, de projectmanager en vele anderen. Sjoerd legt verbanden, voegt inspiratie toe en vertaalt visie in uitvoering. Hij behoudt kalmte en overzicht. Sjoerd heeft het vermogen om, in de fase waarin de opgave nog niet glashelder is, de lijnen uit te zetten en de vraag achter de vraag te definiëren.

 

Zijn praktische idealisme blijft niet beperkt tot zijn werk. Sjoerd is intensief betrokken bij het aardgasvrij maken van zijn woonbuurt in Haarlem. Hij levert een grote bijdrage aan de vergroening van het schoolplein van zijn kinderen en hij heeft onlangs zijn vakantiehuisje met eigen handen (en met hulp van experts) verbouwd en verduurzaamd. Sjoerd verplaatst zich bij voorkeur op een (race)fiets en is overtuigd vegetariër.

 

Sjoerd is aan het einde van de vorige eeuw opgenomen in de Urhahn-familie. Hij is in 2008 partner geworden en geeft nu samen met Tess Broekmans en Ad de Bont leiding aan een fantastisch team van bevlogen collega’s.

 

Stuur Sjoerd Feenstra een mail connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

Selectie van recente projecten:

Nieuw Middelland in Woerden (sinds 2015): visionair en intervisor van de transformatie van een bedrijventerrein naar een gemengd en klimaatadaptief werk-woongebied.

Kanaalpark in Dijk en Waard (sinds 2020): grondlegger, verbindingsofficier en ambassadeur van een gebiedsvisie op het groene hart van een nieuwe gemeente.

Baanderij in Leiderdorp (sinds 2019): ontwikkelstrateeg van de herontwikkeling van een monofunctioneel werkgebied naar een duurzaam gemengd gebied.

 

 

En verder heeft hij onder andere gewerkt aan:

‘s-Hertogenbosch Oost stationsomgeving, Haarlem Stationsgebied, Hoofddorp Stadscentrum, Amersfoort De Hoef stationsgebied, Leidschendam Overgoo, Groningen Martini Trade Park, Alkmaar Oudorp, Hoofddorp Centraal, Gouda Goudse Poort, diverse projecten in Naarden, Molenzoom Houten, Planetenbaan Maarssen, Princenhof Leusden, Zuidelijke Randstad, Monnickendam Galgeriet, Vliegkamp Valkenburg Katwijk, Open Proces Hoofddorp Centraal, diverse projecten in de Binckhorst in Den Haag, Ateliermeester ontwikkelagenda Netwerkstad Twente, Spoorzone Delft, Rijnboog Arnhem.

Strategiewijzer voor binnenstedelijke transformaties: adviseur ontwerpend onderzoek naar nieuwe (on)zekerheden in binnenstedelijke transformaties (een initiatief van Urhahn met medefinanciering van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, 2014-2015).

 

Publicatie: De Spontane Stad. Urhahn geeft met het boek ‘De Spontane Stad’ de kick off voor een andere praktijk. (Urhahn, BIS Publishers, 2010).