Een sportlandschap waar samenwerking centraal staat

Het flexibele plan voor Sportlandschap in Stede Broec verenigt de wensen van enthousiaste sportverenigingen, bewoners, gebruikers en grondeigenaren.

<
>

  Het flexibele plan voor een nieuw Sportlandschap in Stede Broec is door de gemeenteraad op 30 maart 2023 vastgesteld. Het intensieve participatietraject met enthousiaste sportverenigingen, bewoners, gebruikers en grondeigenaren heeft een rijk plan opgeleverd. Veel ideeën en wensen hebben een plek gekregen.

   

  Op 30 maart is het Masterplan Sportlandschap Stede Broec door de gemeenteraad vastgesteld. Dit plan is een uitwerking van de eerder door Urhahn gemaakte Gebiedsvisie (Be)leefbaar landschap Lutjebroek en vormt de basis voor een nieuw bestemmingsplan. Maar beter nog: het is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een aantrekkelijk sportlandschap waar sporten, bewegen, recreëren en samenwerking centraal staat. Met nieuwe sportfaciliteiten, een recreatieve parkzone en een actieve buurtkamer.

   

  Waarom samenwerken in sport?

  Het sportlandschap brengt verschillende sportfaciliteiten onder in drie clusters, waaronder een nieuwe sporthal, zwembad en de handbal-, voetbal-, tennis-, survival en atletiekvereniging. Daarnaast is er in de toekomst ruimte voor mogelijke uitbreidingen of nieuwe sporten. Door alle sport samen te brengen ontstaan mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Denk aan het delen van voorzieningen, zoals kleedkamers, velden of kantine, maar ook aan het efficiënt inzetten van vrijwilligers om bardiensten te draaien.

   

  Vijf ontwikkelprincipes voor aan aantrekkelijk sportlandschap

  Het plan is geen vastomlijnde blauwdruk maar toont een aantrekkelijk toekomstbeeld. Een duidelijke stip op de horizon. Daarbij is er ruimte voor het onvoorziene. Flexibiliteit maakt het plan toekomstbestendig. De leidende ontwikkelprincipes zijn:

  1. Grootschalig sportlandschap met groene kamers
  2. Nieuwe parkrand
  3. Sportboulevard met sportclusters
  4. Verbonden met de omgeving
  5. Flexibiliteit in de tijd

   

  Ook zijn een ontwikkelstrategie en globale kostenraming opgenomen. Maar om het plan daadwerkelijk haalbaar en tot een succes te maken is het van belang om alle betrokken partijen aan boord te houden bij het vervolgproces. Het enthousiasme voor het plan vergroot de kans op realisatie.