Frits Erdmann

Directielid, stedenbouwkundige

Frits’ kracht ligt bij strategische projecten op regionaal of stedelijk schaalniveau. Hij weet complexe opgaven verder te brengen met heldere ideeën. Door inspirerende infographics weet hij de vaak vele betrokken partijen in opgaven te verbinden. Hij werkte recent aan stationsgebied Den Bosch Oost, de A12-zone in Utrecht, de gebiedsvisies voor de SED-gemeenten en de Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk & Waard (voor de fusie van Langedijk en Heerhugowaard).

 

Frits is in 2016 als stedenbouwer afgestudeerd aan de TU Eindhoven. Hij werkt sinds 2017 bij Urhahn en mag sinds 2022 de titel stedenbouwkundige dragen. Vanaf 2023 maakt hij deel uit van de directie.

 

Stuur Frits Erdmann een mail , connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

Selectie van projecten

  • Stede Broec Nieuw Sportlandschap: Projectleider voor een flexibel gebiedsplan voor een nieuw Sportlandschap in Stede Broec (voor gemeente Stede Broec, 2022-2023).
  • Tilburg Oostflank: Projectleider voor het regionale koersdocument wat de ruimtelijke en programmatische ambities en ontwikkelkansen beschrijft voor de Oostflank van Tilburg (voor gemeente Tilburg en Oisterwijk, 2022-2023).
  • Provincie Utrecht Ruimtelijk Voorstel: Projectleider voor het ontwerpend onderzoek in het kader van het Ruimtelijk Voorstel, dat de basis vormt voor nieuwe afspraken tussen Rijk en provincie over de ruimtelijke inpassing van actuele opgaven (voor Provincie Utrecht, 2022-2023).
  • Leiderdorp Baanderij: Projectleider en stedenbouwkundig ontwerper voor de gebiedsvisie en ontwikkelkader voor de transformatie van een binnenstedelijk bedrijventerrein naar een gemengde stedelijk gebied (voor gemeente Leiderdorp, 2019-2022).
  • Ontwerpend onderzoek FixTheCityMix: Projectleider voor het ontwerpend onderzoek dat de (on)mogelijkheden van functiemenging bestudeert bij de realisatie van nieuwe gebiedsontwikkelingen (Urhahn Stedenbouw en Strategie, 2020).