Wendy van Kessel

Directielid, stedenbouwkundige

Als projectleider en stedenbouwkundige met een architectuurachtergrond heeft Wendy veel ervaring met binnenstedelijke transformatie en stedelijke vernieuwingsprojecten waarbij ze in staat is om op verschillende schaalniveaus te werken, voor een verscheidenheid van opdrachtgevers. Bij Urhahn is zij intensief betrokken geweest bij de publicaties De Beweegvriendelijke Stad en Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte. Met deze kennis heeft zij aan diverse projecten gewerkt in onder meer Apeldoorn, Antwerpen en Eindhoven, waarin wordt gekeken hoe met diverse stakeholders de buurt, wijk of stad meer beweegvriendelijk ingericht kan worden.

 

Wendy studeerde cum laude af aan de Technische Universiteit Eindhoven op zowel architectuur als stedenbouw. In 2016 is ze bij Urhahn begonnen. In 2019 heeft zij het Professional Experience Programme (PEP) voor Stedenbouwkundige succesvol voltooid. Sinds 2023 maakt Wendy deel uit van de directie.

 

Stuur Wendy van Kessel een mail, connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

Recente projecten:

 • Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte: projectleider, auteur en redacteur van een inspiratiedocument voor een uitnodigende openbare ruimte met Apeldoorn in de hoofdrol (voor gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland, 2020-2021).
 • Purmerend Wheermolen Oost: projectleider voor ontwikkelkaders en beeldkwaliteitsplan, lid Q-team (voor Gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris, 2020-heden).
 • Hoofddorp Binnenweg: projectleider en ontwerper integraalontwerpproces met gemeente en ontwikkelaars transformatielocatie van kantoor naar woningbouw (voor gemeente Hoofddorp, 2020-heden).
 • Gezinnen in de Stad: projectleider voor een visie op kindvriendelijkheid van steden door de jaren heen en wat we daarvan kunnen leren en het ontwikkelen van workshops en werksessies voor gemeenten en buitenlandse bezoekers (voor de Bernard van Leer Stichting, 2020-heden).
 • Groningen Kardinge Campus, gebiedsvisie voor Kardinge naar gemixt woon-werk gebied met extra aandacht voor sportfuncties en een beweegvriendelijke buitenruimte (voor¬†gemeente Groningen, Sport050, Alfa-college en Topsport, 2022)
 • Hoofddorp binnenstad: ontwerper voor een centrumvisie op de ontwikkeling van de kern tot complete binnenstad (voor gemeente Haarlemmermeer, 2019-2022).
 • Almere Centraal: ontwerper in werkplaats Almere Centraal, onderdeel van het Handelingsperspectief Almere 2.0 (voor Gemeente Almere, 2020).
 • Amsterdam Knowledge Mile: projectleider voor een visie op de woningbouwstrategie voor woningstichting de Key (voor De Key, 2019-2020).
 • Delft Zuid: ontwerper massastudie voor een gefaseerde ontwikkeling van werklocatie tot woon-werklocatie nabij Station Zuid (voor Certitudo, 2019).
 • Eindhoven Beweegscan: ontwerper voor een onderzoek naar hoe enkele buurten in Eindhoven beter kunnen worden ingericht om lichaamsbeweging van de bewoners te stimuleren (voor Gemeente Eindhoven, 2018-2019).
 • Antwerpen Beweegscan: ontwerper voor een onderzoek naar hoe vier stratenclusters in Antwerpen beter kunnen worden ingericht om lichaamsbeweging van haar bewoners te stimuleren (voor Stad Antwerpen, 2018-2019).
 • Wageningen Olympiahal en omgeving: projectleider voor de integrale stedenbouwkundige visie in samenspraak met bewoners (voor gemeente Wageningen, 2018-2019)
 • Purmerend Wheermolen Oost: ontwerper voor de visie en het stedenbouwkundig plan voor een stedelijke vernieuwingsbuurt (voor Gemeente Purmerend en woningcorporatie Intermaris, 2018).
 • Amsterdam Oostenburg: ontwerper voor het VO buitenruimte (voor Stadgenoot, 2016-2018).
 • Hoofddorp Stadscentrum: ontwerper voor het SPVE, BKP en SP parkeergarage Binnenweg (voor Gemeente Haarlemmermeer, 2017-2018).
 • Amersfoort De Hoef stationsgebied: ontwerper voor het ontwikkelplan (voor Gemeente Amersfoort, 2018).
 • Amsterdam Storkterrein: ontwerper voor het stedenbouwkundig plan van de Storkhallen in Amsterdam Noord (voor Eigen Haard, 2017-2018).
 • Amsterdam Van der Kunbuurt: ontwerper massastudie voor een naoorlogs bouwblok (voor Stadgenoot, 2016-2017).
 • De beweegvriendelijke stad: redacteur voor de studie en publicatie (voor Gemeente Amsterdam, 2017).
 • Amsterdam Dichtersbuurt: ontwerper voor de uitgangspunten en ruimtelijke varianten (voor Eigen Haard, 2017-2018).
 • Amsterdam Nieuwenhuysenbuurt: ontwerper voor de volumestudie (voor De Alliantie, 2017).
 • Groningen Herestraat: ontwerper voor de visie verbetering leefbaarheid binnenstad (voor Manifestatie Wonen in Stadshart, 2016).
 • Amsterdam Slotermeer: ontwerper in een onderzoek aanpak Dichtersbuurt, Westentree en strook bij Nusselein (voor Eigen Haard, 2016).
 • Den Haag Binckhorst:¬†ontwerper voor de kavelambitie Maanweg (voor Local, 2016).
 • Katwijk Valkenburg: ontwerper voor inhoudelijke organisatie werksessies Werkpark (voor Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Katwijk, 2016).
 • Doetinchem Ontwerp Workshop Centrumaanpak: ontwerper (voor Ministerie van I&M, 2016).