Het gezin als kanariepiet van de stad

Kindvriendelijk ontwerpen gaat verder dan het ontwerp van een fraaie speeltuin. Urhahn onderzocht hoe je een stad gezinsvriendelijk kan maken, heeft dit vastgelegd in de publicatie ‘Als steden gezinsvriendelijk zouden zijn...’ en organiseert een workshop over dit thema.

<
>

  Gezinnen zijn de kanariepieten van de stad

  Aan het gedrag van gezinnen valt af te lezen hoe het met de stad gaat. ‘Gezinnen zijn de kanariepieten van de stad,’ zegt stedelijk geograaf Willem Boterman (UvA) in Het Parool. Als ze blijven, zegt dat iets goeds over de leefbaarheid, de verkeersveiligheid, de kwaliteit van de scholen. Als ze vertrekken is er iets aan de hand. Daarnaast zorgen (jonge) gezinnen voor sociaal sterke structuren in de buurt en sociale veiligheid op straat. Op de kinderdagopvang, bij de speeltuin en op school wordt de basis gelegd voor een gezonde en sociaal sterke wijk. Een gezinsvriendelijke stad is dus een gezonde en leefbare stad, waar niet efficiëntie en snelheid, maar de kwaliteit van de inrichting, de kwaliteit van de voorzieningen en veiligheid voorop staan.

   

  Nu is het moment!

  Door de druk op de stad, de prijzen en het ontbrekende woningaanbod is het moeilijk voor gezinnen om een geschikte woning in de stad te vinden. Veel steden staan voor het dilemma: hoe kunnen gezinnen met kinderen in de stad worden behouden, zonder voorbij te gaan aan de grote vraag naar woningen? Het bouwen van grote hoeveelheden kleine appartementen lijkt beter aan te sluiten bij de stedelijk behoefte, maar gaat voorbij aan de behoefte van de stadse gezinnen. Het toevoegen van stadse gezinswoningen biedt doorstroom-mogelijkheden.

   

  Zes ambities staan centraal in onze publicatie:

  Als steden gezinsvriendelijk zouden zijn…’

  …dan zouden basisvoorzieningen binnen 15 minuten lopen en fietsen bereikbaar zijn

  …dan zouden lopen en fietsen de belangrijkste vervoersvormen zijn

  …dan is de stad een speeltuin waar je altijd dichtbij en veilig kunt spelen

  …dan is er voldoende betaalbare huisvesting voor gezinnen

  …dan zou (lucht)vervuiling niet meer bestaan

  …dan zijn er sterke sociale netwerken in de buurt

   

  Workshop Binckhorst en Molenwijk, Den Haag
  In de Haagse wijken Binckhorst en Molenwijk zijn de principes van de gezinsvriendelijke stad toegepast tijdens een workshop met de gemeente, de Van Leer Foundation en Urhahn. Het gemengde stedelijke woon-werkgebied heeft voorzieningen die in de oude stadsbuurt – waar wel veel gezinnen wonen – juist ontbreken. We liften slim mee op de bestaande ontwikkelvraag en koppelen opgaves zoals verduurzaming en sociale verbetering aan de het kindvriendelijk maken van de buurt. Nu is het moment om kind en gezin op de agenda te zetten. Kindvriendelijkheid houdt niet in dat er een ‘kinderstad’ ontstaat, maar juist dat kinderen deel uitmaken van de gehele stad en maatschappelijk niet geïsoleerd worden.

   

  Wil je meer weten over hoe jij mee kunt werken aan een gezinsvriendelijke stad?
  Download ‘Als steden gezinsvriendelijk zouden zijn…’, een gezamenlijke publicatie van Urhahn en de Van Leer Foundation. Of neem contact met op met onze experts Wendy van Kessel of Ad de Bont voor een werksessie waarin we gezamenlijk verkennen hoe we de gezinsvriendelijkheid in uw gemeente kunnen verbeteren.