Ad de Bont

Directielid, stedenbouwkundige

Ad heeft als stedenbouwkundige en projectleider veel ervaring met het ontwikkelen van integrale plannen voor stad en regio. In zijn projecten verbindt hij mensen met uiteenlopende belangen en ideeën en legt hij verbanden tussen ruimte, infrastructuur en sociale en economische opgaven. Ad is auteur van de publicaties De Beweegvriendelijke Stad en Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte. Beide boeken gaan over het beweegvriendelijker, gezonder en aantrekkelijker maken van onze leefomgeving. De ontwerpbenadering van Urhahn, uiteengezet in deze publicaties, stelt de gebruiker en het gebruikersperspectief centraal.

 

Ad werkt vaak voor overheden. Hij adviseert opdrachtgevers, geeft lezingen en doet ontwerpend onderzoek naar een beweegvriendelijke woon- en leefomgeving. Ad is medeoprichter van het Platform Gezond Ontwerp en gastdocent aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Sinds 2014 is Ad partner bij Urhahn; daarvoor werkte hij onder meer als senior projectleider en adviseur bij BVR en bij Grontmij.

 

Stuur Ad de Bont een mail, connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.


Selectie van recente projecten waarvoor Ad projectleider is/was:

  • Arnhem Malburgen: toekomstvisie op de stedelijke en sociale vernieuwing van deze naoorlogse stadswijk (voor gemeente Arnhem en woningcorporatie Volkshuisvesting, 2024 – heden).
  • Tilburg Noord: perspectief op de stedelijke vernieuwing en verdichting met circa 5000 woningen van deze naoorlogse woonwijk, onderdeel van Nationaal Programma Leefbaar en Veilig (voor gemeente Tilburg, Wonen Breburg en TBV, 2023 – heden).
  • Groningen Kardinge: gebiedsvisie voor de ontwikkeling van Kardinge tot een campusomgeving gericht op sport, bewegen, onderwijs, wonen en werken (voor gemeente Groningen, Sport050, Alfa-college en Topsport, 2022 – 2023).
  • Publicatie buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte: auteur van een inspiratiedocument voor een uitnodigende openbare ruimte met Apeldoorn in de hoofdrol (voor gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland, 2020-2021)
  • Atelier oostflank MRA / Almere 2.0: ateliermeester voor de langetermijnstrategie voor de stad Almere en de oostflank van de Metropoolregio Amsterdam. Ontwerpend onderzoek, verbeelding en strategie, en aansturing van de werkplaatsen ‘Amsterdam Bay Area’, ‘Almere Centrum’, ‘Toekomstbestendige Stad’ en ‘Oostflank MRA’, waaraan in een groot team bij Urhahn is gewerkt (in opdracht van partners Almere 2.0, 2020-2021).
  • Publicatie de beweegvriendelijke stad: auteur van het onderzoek naar hoe de openbare ruimte kan bijdragen aan een gezondere levensstijl van bewoners (voor gemeente Amsterdam, deels eigen initiatief, 2017).