Ongelijk investeren voor gelijke kansen in Malburgen, Arnhem

Gemeente Arnhem en woningcorporatie Volkshuisvesting hebben Urhahn, Kickstad en Annelies Acda Advies geselecteerd voor het maken van de toekomstvisie op de stedelijke en sociale vernieuwing van Malburgen.

<
>

    De Arnhemse wijk Malburgen is begin de jaren 30 ontworpen als tuindorp en in de naoorlogse periode uitgebreid met veel eengezinswoningen en hoogbouw. In en rond de wijk zijn prachtige groengebieden. Delen zijn aantrekkelijk vernieuwd, maar op andere plekken is de openbare ruimte sleets en zijn de woningen verouderd. Hoewel velen er met plezier wonen en werken, zijn er ook verouderde delen en sociaaleconomische opgaven. Er is een investering nodig in de leefomgeving, woningen en voorzieningen: ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’. Samen met ontwikkelingen in de omgeving vraagt dit om een nieuw perspectief op Malburgen. Daarmee wordt de wijk meegenomen in deze ontwikkelingen en kan Malburgen uitgroeien tot een toekomstbestendige, gemengde stadswijk.

     

    Samen met bewoners als experts werken we de komende maanden toe naar een toekomstvisie met daarin ruimtelijke interventies die bijdragen aan de sociale doelstellingen. Dit sluit goed aan bij onze filosofie van sociale stedenbouw. Onze kennis van naoorlogse wijken en onze ervaring met transformatie van de bestaande stad zetten we graag in voor versterking van Malburgen.