Aan de slag in de Oostflank van Tilburg

De woningbouwopgave inzetten voor de versterking van dorpen én de versterking van landschap

Urhahn werkt komende maanden aan een visie op de Oostflank van Tilburg. Die ontwikkelen we samen met Strootman landschapsarchitecten. Dit landelijk gebied kent zes kernen waaronder Oisterwijk, Haren, Berkel-Enschot en Udenhout.

Onze ambitie is om de landschapskwaliteit te versterken en ook vorm te geven aan de mobiliteitstransitie, bijvoorbeeld door een nieuw treinstation. De woningbouwopgave in het gebied inzetten voor, én de versterking van de dorpen (leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale cohesie), én de versterking van het landschap. Een uitdagende opgave waar wij de komende maanden in opdracht van de gemeenten Oisterwijk en Tilburg aan werken.