Visie op de Oostflank van Tilburg

De woningbouwopgave inzetten voor de versterking van dorpen én de versterking van landschap.

<
>

  In opdracht van de gemeenten Tilburg en Oisterwijk hebben Urhahn en Strootman Landschapsarchitecten een visie op de Oostflank van Tilburg gemaakt. Dit project toont onze ervaring met het maken van een ontwikkelvisie waarin landschapsversterking, kleinschalige stedelijke ontwikkeling en klimaatadaptatie samengaan.

   

  Verstedelijking in evenwicht met landschap en natuur
  De Oostflank is een landelijk gebied met daarin zes kernen, waaronder Oisterwijk, Haren, Berkel-Enschot en Udenhout. De gemeenten Tilburg en Oisterwijk staan beide voor een urgente woningbouwopgave, die zij deels in de Oostflank willen oplossen. Tegelijkertijd is het doel om het omliggende landschap te behouden en te verbeteren. Dit vraagt om een aanpak die evenwicht brengt in woningbouw, landschapsversterking en klimaatadaptatie. Met een focus op landschapsinclusieve verstedelijking wordt gestreefd naar een harmonieuze integratie van bebouwing in het landschap. De visie zet in op dorps verdichten en landschappelijk wonen. De keuze voor inbreiding en transformatie zorgt voor behoud van kleinschalige dorpskarakteristieken en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in de dorpen. Deze benadering gaat hand in hand met het versterken van (de beleving van) groene en recreatieve voorzieningen, waardoor de dorpsbewoners kunnen genieten van een hoogwaardige leefomgeving die aansluit bij hun behoeften en waarden.

   

  Klimaatadaptieve maatregelen
  Landschapsinclusieve verstedelijking betekent ook behoud van groene ruimten als essentieel onderdeel van de leefomgeving. Klimaatadaptatie vormt een integraal onderdeel van de visie. Door de grote druk op het landschap vanwege verstedelijking, mobiliteit en klimaatverandering, is het cruciaal om adaptieve maatregelen te implementeren die het gebied veerkrachtiger maken tegen extreme weersomstandigheden en de gevolgen van klimaatverandering verminderen. Dit omvat onder andere het bevorderen van groene infrastructuur, zoals groene daken, regenwaterinfiltratie en het behoud van natuurlijke waterbuffers, om de waterhuishouding te verbeteren en overstromingsrisico’s te verminderen.