Alain Blom

Stedenbouwkundig ontwerper

Alain maakt zich hard voor eigen invulling door de gebruikers van de stad. Hij interesseert zich voor het gedrag van mensen en hoe je dat met stedenbouwkunde kunt faciliteren. In zijn studie International Spatial Development aan de Universiteit van Breda sprak het vak interculturele communicatie hem het meest aan. Dat leidde tot een stage in Boedapest over hoe mensen de overgang van communisme naar de consumptiemaatschappij maken. Volgens Alain is ‘doelgroep’ een woord dat nuance behoeft; je kunt je niet in ieder individu verplaatsen en niet allesomvattend zijn. En dus pleit hij voor vrijheid en aanpasbaarheid in stedenbouw.

 

Bij de Academie van Bouwkunst in Rotterdam werkt Alain aan ‘Vinex overdose’. Daarin pleit hij in de strak geplande wijk voor meer diversiteit binnen de doelgroep (peer diversity). Een statische plankaart biedt geen ruimte voor persoonlijkheid en is te statisch, wat hij oplost door zijn toekomstscenario in stripverhaal te tekenen.

 

Dat de stad gemaakt wordt door mensen en het streven naar ruimte voor verandering in stedenbouw, is waarom hij perfect aansluit bij de filosofie van Urhahn ‘De Spontane stad, Pleidooi voor openheid, flexibiliteit en verrassing in de stedenbouw’. Hij werkt in het bureau aan Hoofddorp stadscentrum, binnenstadsvisie Bergen op Zoom en het onderzoek naar de zachte waarden van Oostenburg. Bij Urhahn wil hij zich ontwikkelen tot een stedenbouwkundige die, zoals hij zelf zegt, ‘met beide benen in de toekomst staat’.

 

Stuur Alain Blom een mail, connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

Recente projecten waaraan Alain heeft gewerkt:

  • Zoetermeer 2040: stedenbouwkundig ontwerper voor de ruimtelijke strategie 2040. Zoetermeer staat voor meerdere ruimtelijke opgaven voor de toekomst. Dit vraagt om een concrete strategie (voor gemeente Zoetermeer, 2023).
  • Vlaardingen Binnenstadsvisie: stedenbouwkundig ontwerper voor het toekomstbeeld van de omgeving van het Liesveldviaduct. De binnenstad van Vlaardingen wordt weer een bestemming door in te zetten op een compact winkelhart voor de Vlaardinger (voor gemeente Vlaardingen, 2023).
  • Beverwijk Bazaar: stedenbouwkundig ontwerper voor de stedenbouwkundige visie voor het gebied van de Bazaar, dat transformeert tot een complete stad waarbij de functie van de plek de basis vormt (voor Bazaar, Heijmans, 2022).
  • Tilburg Oostflank: stedenbouwkundig ontwerper voor de gebiedsvisie regio Tilburg-Oost. Het landschap en een nieuw station vormen de basis voor de uitgangspunten voor ontwikkeling (voor gemeente Tilburg en gemeente Oisterwijk, 2022).
  • Hoofddorp stadscentrum: stedenbouwkundig ontwerper voor de binnenstadvisie ‘van winkelapparaat naar volwaardig stadscentrum’. Nieuw perspectief op het centrum van Hoofddorp (voor gemeente Haarlemmermeer, 2022).