Mae-Ling Stuyt

Stedenbouwkundige

Met haar leergierigheid en perfectionisme maakt Mae-Ling zich alle ins en outs van een opgave snel eigen. Haar ontwerpkracht wordt gedragen door gedegen onderzoek en analyses. Mae-Ling is betrokken bij de ontwikkelvisie voor de Kop van de Buitenhof in Delft, de structuurvisie voor het Havenkwartier in Assen en de Ateliers Gezondheid in Eindhoven.

Mae-Ling studeerde in november 2020 af aan de TU Delft op een transformatiestrategie voor werkgebieden in Zaanstad. In 2019 liep ze stage bij Urhahn en dat beviel zo goed dat ze direct na haar afstuderen als ontwerper aan de slag is gegaan. In 2023 heeft ze met uitstekend gevold de PEP afgerond zodat ze nu officieel stedenbouwkundige is.

 

Stuur Mae-Ling Stuyt een mail, connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

Recente projecten waaraan Mae-Ling heeft gewerkt:

  • Delft Kop van de Buitenhof: ontwerper voor het stedenbouwkundig masterplan, beeldkwaliteitsplan en bouwenveloppen Basalt en Bethelpark-Oost (voor gemeente Delft, 2022-heden).
  • Ede-Wageningen Kennisas: ontwerper in het onderzoek naar de ruimtevraag van kennisintensieve werklocaties en agrofood-industrie, denklijnen voor de ontwikkeling van de Kennis-As in Ede-Wageningen (voor gemeente Ede en gemeente Wageningen, 2023-heden).
  • Utrecht Zuidwest: ontwerper en onderzoeker in een project over de impact van de MIRT-verkenning mobiliteitsvarianten op de bestaande stad en het definiëren van kansrijke woon-werkmilieus i.r.t. bereikbaarheid (voor gemeente Utrecht, 2023).
  • Alkmaar Kanaalzone: ontwerper voor het onderzoek naar de haalbaarheid en kansrijkheid van functiemenging voor verschillende deelgebieden langs het Kanaal (voor gemeente Alkmaar, 2022).
  • Ede World Food Centre: ontwerper voor de ruimtelijke inpassing van wonen en werken in Ede WFC (voor gemeente Ede, 2022).