Mae-Ling Stuyt

Stedenbouwkundige

Met haar leergierigheid en perfectionisme maakt Mae-Ling zich alle ins en outs van een opgave snel eigen. Haar ontwerpkracht wordt gedragen door gedegen onderzoek en analyses. Mae-Ling is betrokken bij de ontwikkelvisie voor de Kop van de Buitenhof in Delft, de structuurvisie voor het Havenkwartier in Assen en de Ateliers Gezondheid in Eindhoven.

Mae-Ling studeerde in november 2020 af aan de TU Delft op een transformatiestrategie voor werkgebieden in Zaanstad. In 2019 liep ze stage bij Urhahn en dat beviel zo goed dat ze direct na haar afstuderen als ontwerper aan de slag is gegaan. In 2023 heeft ze met uitstekend gevold de PEP afgerond zodat ze nu officieel stedenbouwkundige is.

 

Stuur Mae-Ling Stuyt een mail, connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

Recente projecten waaraan Mae-Ling heeft gewerkt:

 • Kop van de Buitenhof Delft: ontwerper voor visie, masterplan, beeldkwaliteitplan en kavelpaspoorten voor het transformatiegebied Reinier de Graafbuurt / Juniusbuurt (voor gemeente Delft, 2021, 2022).
 • Assen Havenkwartier: ontwerper voor de structuurvisie (voor gemeente Assen, 2022).
 • Eindhoven Ateliers Gezondheid:; ontwerper voor de verkenning naar het gezonder maken van de toekomstvisies en ontwikkelplannen en het opstellen van een monitor milieugezondsheidsbelasting (voor gemeente Eindhoven, 2022).
 • Valley Schiphol Trade Park: ontwerper voor de ontwikkelvisie (voor SADC, 2022).
 • Assen NAM-terrein: ontwerper voor de gebiedsconcepten voor de herontwikkeling (voor gemeente Assen, 2021-2022).
 • Ede World Food Center: ontwerper voor de variantenstudies voor het voormalige kazerneterrein Maurits-Zuid, een gemengde wijk waar voedsel het centrale thema is (voor gemeente Ede, 2021-2022).
 • Functiemenging en economie Alkmaars Kanaal: ontwerper voor een onderzoek naar de haalbaarheid en kansrijkheid van functiemenging voor verschillende deelgebieden langs het Kanaal (voor gemeente Alkmaar, 2021).
 • Perspectief Noordrand Nieuwegein: ontwerper voor de strategische keuzes en onderzoeksvragen voor de rol van Nieuwegein in de ontwikkelingen van de A12-zone (voor gemeente Nieuwegein 2021).
 • Assen Centraal: ontwerper voor de ontwikkelvisie (proefverkaveling woningbouwimpuls) voor de noordelijke binnenstad en het Havenkwartier (voor gemeente Assen, 2020-2021).
 • Zoetermeer Omgevingsvisie: ontwerper voor een integrale toekomstvisie (voor gemeente Zoetermeer, 2019-2021).
 • Vlaardingen Rivieroever: ontwerper structuurvisie (voor gemeente Vlaardingen, 2020).