Transformatie Delftse Kop van de Buitenhof: Naar een levendige landschapsstad

Urhahn heeft het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan ontwikkeld voor de transformatie van de Kop van de Buitenhof in Delft. Met het plan wordt het gebied een gemengde stadwijk met veel groen met ecologische waarde, verbeterde sociale veiligheid en een nieuw thuis voor zo’n 700 huishoudens.

<
>

    Kop van de Buitenhof als landschapsstad

    De wijk verdicht: minimaal 700 nieuwe woningen in diverse segmenten worden toegevoegd aan de wijk. Het ruimtelijk concept is de ‘landschapsstad’, dat uitgaat van landschap op vier niveaus. Doorgaande structuren kenmerken het gebied, maar de aantrekkelijkheid ervan wordt vergroot, zowel voor traag verkeer als voor water en groen. Een groenblauwnetwerk is er al, maar het wordt vergroot en tot een  verbindend element gemaakt dat bij gaat dragen aan de verblijfskwailteit in de wijk. Op het niveau van de Juniusbuurt is de ambitie om de openbare ruimte in te richten op sporten, spelen, klimaatadaptatie en traag verkeer. Op het laagste niveau van het woonblok zijn er collectieve tuinen en daktuinen die bijdragen aan een klimaatadaptieve en biodiverse landschapsstad. Actieve straten, zoals de heringerichte Buitenhofdreef, functioneren als ontmoetingsruimtes en dragen bij aan de sociale cohesie en veiligheid.

     

    De wijk keert naar Delft Centrum

    De sleutel zit – zoals we ook in de binnenstad van Assen en het nu in uitvoering zijnde nieuwe stuk stad Oostenburg laten zien – in het oplossen van het parkeren. Parkeren wordt geconcentreerd in garages, waardoor de straten meer ruimte bieden voor voetgangers, fietsers en groen. Ons pleidooi voor een Beweegvriendelijke stad kan zich in Delft in praktijk bewijzen. Het maaiveld vormt het middel om het losse zand dat hier het Reinier de Graafziekenhuis, de moskee, het uitvaartcentrum, het revalidatiecentrum en de bibliotheek nu is, met een verbindende vloer tot een geheel te maken. Een vloer die de hele wijk Buitenhof aansluit aan het centrum van Delft. De transformatie van van zo’n haast vreemde mix van wonen en werken naar een levendig stadsdeel is precies waar ons bureau goed in is. De wijk transformeert tot een levendige plek waar wonen, werken en recreëren op harmonieuze wijze samenkomen. Een nieuwe balans in gebruik en beleving.