Ontwerpend onderzoek voor ontwikelkansen Utrecht Zuidwest

Hoe hebben verschillende mobiliteitsvarianten invloed op de ontwikkelkansen van Zuidwest én op de bestaande stadswijken?

<
>

  Urhahn heeft in opdracht van de gemeente Utrecht een uitgebreid ontwerpend onderzoek naar de ontwikkelkansen in Utrecht Zuidwest als onderdeel van het breder ontwikkelperspectief voor de A12 Zone. Dit project, dat inspeelt op toekomstige stedelijke en mobiliteitsbehoeften, onderzocht verschillende vervoersalternatieven en hun effecten op zowel de nieuwe als de bestaande stedelijke structuur.

   

  Mobiliteitsvarianten en Stedelijke Effecten
  Het project evaluerde diverse mobiliteitsvarianten en bepaalde de impact daarvan op de bereikbaarheid en de ontwikkelpotentie voor wonen en economie van verschillende deelgebieden. Cruciaal was de invloed van deze varianten op de bestaande stad, waarbij gekeken werd naar aspecten zoals overlast, barrièrewerking, en sociale verbondenheid. De analyse hielp om inzichtelijk te maken hoe verschillende verkeersscenario’s zowel positief als negatief konden inwerken op de bestaande stedelijke dynamiek.

   

  Denklijnen en Toekomstscenario’s
  Op basis van deze effectenbeoordeling zijn twee strategische denklijnen ontwikkeld. Deze denklijnen bekeken de woon-werkprofielen in samenhang en identificeerden per lijn de kritieke infrastructurele maatregelen en voorwaarden voor succesvolle stedelijke ontwikkeling:

   

  1. Metropoolpoort: Deze denklijn richt zich op het versterken van de stedelijke dichtheid en hoogstedelijke kwaliteiten, met prioriteit voor uitstekende OV-bereikbaarheid en een naadloze integratie van woon- en werkgebieden.
  2. Werkstad Nieuwe Stijl: Hier ligt de nadruk op een uniek economisch profiel voor elk deelgebied, met behoud van sterke regionale mobiliteitsverbindingen, en een focus op het behouden en versterken van bestaande bedrijvigheid.

  Strategische Plannen en Kwalitatief Hoogwaardige Ontwikkeling
  Elke denklijn bood een afwegingskader dat beleidsmakers helpt om geïnformeerde keuzes te maken voor een kwalitatief hoogwaardige gebiedsontwikkeling. Dit omvatte zowel technische maatregelen, zoals de aanleg van nieuwe tram- en busverbindingen, als strategische beslissingen over de inrichting van de openbare ruimte en het bevorderen van sociale cohesie.