Josje Staal

Stedenbouwkundig ontwerper

Josje Staal koos voor Urhahn vanwege een gedeelde fascinatie voor het sociale. De dynamiek in de stedelijke omgeving waar mensen verbonden zijn met een plek fascineert haar. Hoe verhouden gebruikers zich tot die omgeving? De 3e jaar student aan de Academie van Bouwkunst in Amsterdam deed onder andere onderzoek naar hoe kinderen zich beter kunnen ontwikkelen in de juiste fysieke omgeving. Hier voor werkte zij bij MUST stedebouw met name aan regionale projecten. Ze wil haar fascinatie concreter maken bij de ontwerpopgaves waar Urhahn aan werkt.

 

In haar afstudeeressay voor de Hogeschool van Amsterdam ‘The Urban Language of Belonging’ i.s.m. de BNA onderzocht Josje welke rol de gebouwde omgeving kan spelen bij het bevorderen van een thuisgevoel voor de huidige en de toekomstige bewoner van de stadsrand. De conclusie dat naast plannen vooral vrij laten een goede methodiek is, sluit perfect aan bij Urhahn’s visie voor de Spontane Stad. Er zijn meerdere wegen naar goede stedenbouw, die manieren van sturen daarin vatte Josje in een model.

 

De open houding van het team en het goed georganiseerde bureau lieten haar al op de eerste werkdag zelf een beetje thuis voelen. De diversiteit in leeftijd, ervaring en disciplines spreekt haar aan. Maar het belangrijkst voor een goede werkdag is ideeën uitwisselen, elkaar inspireren. Samenwerking geeft energie.

 

Stuur Josje Staal een mail, connect via LinkedIN of bel 020 421 74 40.

 

Recente projecten waaraan Josje heeft gewerkt:

  • West-Friesland Ruimtelijke agenda: ontwerper en strateeg voor het opstellen van de ruimtelijke agenda voor de regio (voor Regio West-Friesland, 2024-heden).
  • Vianen Gebiedsvisie: ontwerper en onderzoeker voor het maken van de gebiedsvisie voor de stad Vianen (voor gemeente Vijfheerenlanden, 2024-heden).
  • Ede-Wageningen Kennisas: onderzoeker en ontwerper voor een ruimtelijke ontwikkelstrategie van de as tussen Ede en Wageningen (voor gemeente Ede, 2023-heden).
  • Groningen Kardinge Campus: ontwerper in de uitwerking van het stedenbouwkundig plan van Kardinge (voor gemeente Groningen, Sport050, Alfa-college en Topsport, 2022-heden).
  • Handreiking Transformatie Naoorlogse Wijken: ontwerper en onderzoeker voor de Handreiking Transformatie Naoorlogse Wijken, die ingaat op de transitieopgaven die er liggen (Ministerie van BZK, 2023-2024).