Scenario’s voor een sterk Vianen in 2040

Nieuw project! Urhahn en Kickstad zijn geselecteerd om een gebiedsvisie te maken voor de kern Vianen.

<
>

    De aantrekkingskracht van Vianen heeft geleid tot een groeiambitie voor woningbouw, bedrijvigheid, voorzieningen en duurzame mobiliteit. Dit vraagt om een gebiedsvisie voor de lange termijn. Urhahn en Kickstad zijn geselecteerd om een gebiedsvisie te maken voor de kern Vianen. Middels een scenariostudie onderzoeken we hoe het Vianen van 2040 eruit kan komen te zien. De gebiedsvisie vormt uiteindelijk het ruimtelijk kader waarin de unieke kwaliteiten van Vianen centraal staan en we ruimtelijke interventies verbinden aan de sociaalmaatschappelijke opgaven. Dit doen we in samenspraak met de stad. Want het is onze overtuiging dat een succesvolle visie is gestoeld op de ervaring en ideeën van vele gebruikers. Gezamenlijk werken we toe naar een concept-gebiedsvisie met daarin een ontwikkelkaart met structuurinterventies, concrete ontwikkellocaties, spelregels voor ontwikkeling en koppelkansen op sociaal, economisch, ruimtelijk en programmatisch gebied.

     

    Vianen is er al, Vianen maken we samen, en Vianen blijft!

     

    Het projectteam van Urhahn bestaat uit experts op het gebied van gebiedsvisies en verdichting Ad de BontFrits Erdmann en Josje Staal. We kijken uit naar de samenwerking met de participatie-experts van Kickstad en de Gemeente Vijfheerenlanden!