De rol van de stad in Brabantmozaïek

Stijn Kuipers geeft lezing bij debat Brabantstad (27 januari 2015)

Stijn Kuipers is als talentvolle recent afgestudeerde stedenbouwer gevraagd om tijdens dit debat zijn afstudeerproject toe te lichten. Vooral het innovatieve karakter van zijn project waarin hij tot vernieuwende voorstellen voor de stadsrand in Brainport komt, sprak erg aan.