Supervisie vernieuwing centrum Emmen

Toekomst van een modernistisch centrum in een krimpregio: hoe kan een gemengd, dynamisch centrum ontstaan, gebaseerd op een duurzame mix van functies?

<
>

  Wat is de identiteit van het centrum van Emmen? Hoe kan een gemengd, dynamisch centrum ontstaan dat niet alleen op winkelen is gebaseerd, maar op een duurzame mix van functies? Joop Slangen en Tess Broekmans van Urhahn zijn aangesteld voor de supervisie van het centrum.

   

  Ontwikkelruimte

  Het centrum van Emmen is volop in beweging, ondanks de krimp in de regio. De dierentuin die in het hart van de stad lag, wordt verplaatst. Daarmee ontstaat veel ontwikkelruimte in de stad, maar er ontstaat ook een andere relatie tot deze grootste trekker van de stad. Dit vraagt om een visie op het gehele centrum van Emmen.

   

  Kansen en strategieën

  Van ondernemers tot ontwikkelaars: we hebben gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen in het centrum in Emmen. Zo kregen we een goed beeld gekregen van het centrum en de kansen. Een gedetailleerde analyse van het gebied en onderzoek naar de actuele trends zijn het resultaat. Met ambtenaren uit de verschillende sectoren is vervolgens de centrumvisie gemaakt, die bestaat uit een aantal strategieën. Per strategie verschillen actoren en ingrepen. Zo gaat de strategie voor de Hoofdstraat om het vitaliseren van een historische winkelstraat. In de strategie van de grote trekkers staat het goed verbinden van de grote projecten centraal.

   

  Integrale visie

  Het proces heeft geleid tot een integrale visie waarin een ruimtelijk en sociaaleconomisch perspectief op het centrum zijn opgenomen. Met als motto stadse voorzieningen in een dorpse sfeer. De visie bestaat uit een gedegen analyse, een aanzet tot de identiteit en kernwaarden en enkele ontwikkelstrategieën. De visie is in januari 2015 behandeld door het college van Burgemeester en Wethouders en wordt aansluitend omgezet in een concreet actieplan. De visie dient nu al als basis voor de supervisie voor het centrum.

   

  Meer weten over supervisie? Neem contact met ons op.