Waterveiligheid in de IJssel-Vechtdelta

Werksessies gericht op nieuwe strategie voor waterveiligheid in de IJssel-Vechtdelta.

Preventie, een goede ruimtelijke inrichting en goede organisatie zijn essentiële elementen voor meerlaagsveiligheid. De combinatie Infram en Urhahn gaat samen met stakeholders deze strategie opstellen. In drie brede werkateliers wordt gebouwd aan de strategie. In het eerste  atelier wordt het panorama opgesteld, in het tweede de samenwerking en in het laatste atelier staan de uitvoering en de strategie centraal. In de eerste sessie komen ‘bewezen waterprincipes’ centraal te staan. Hoe kan worden gebouwd aan waterveiligheid door structurele toepassing van slimme waterprincipes waarin waterveiligheid wordt gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkeling.

 

Lees hier de projectbeschrijving Strategie waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta

 

Geplaatst op: 20-03-2015

Voor meer informatie: Ad de Bont