Leven met water: waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta

Een complexe strategie inzichtelijk gepresenteerd

<
>

  Van oogst naar realisatie

  IJssel-Vechtdelta is een economische groeiregio met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Het is echter ook een gevoelige plek in het watersysteem. Het gebied staat zowel onder invloed van het IJsselmeer als van de rivieren IJssel, Vecht, Sallandse Weteringen en Zwarte Water. Het ligt op de grens tussen hoog en laag Nederland. In 2013 zijn lange termijn perspectieven opgesteld om inzichtelijk te maken wat de opgave is en welke ontwikkelrichtingen mogelijk zijn. Sindsdien is een hoop gebeurd en geleerd in pilotprojecten en nationaal beleid. Doel van de strategie is om de resultaten te oogsten, inzichtelijk te presenteren en de vervolgstrategie uit te stippelen.

   

  Oogstdocument en werkateliers

  In het Oogstdocument zijn alle inzichten tot nu toe gebundeld; het vormde de basis voor de keuzen die in de opeenvolgende werkateliers gemaakt konden worden. Kiezen we voor een versterking van het hoofdwatersysteem? Of liever voor waterbestendige inrichting zoals een waterkerend landschap of terpen? In drie grote werkateliers waar alle ambtelijke stakeholders en vele marktpartijen aan meededen zijn deze keuzen op de kaart gezet. Daarnaast is aandacht voor de uitvoering: wie gaat bijvoorbeeld die vergroening van een straatprofiel aanleggen? En onderhouden? Door middel van kansenkaarten van concrete referentieprojecten uit heel Nederland werden de deelnemers geïnspireerd om breed naar oplossingen te zoeken.

   

  Verbinden en verbeelden

  De ‘Strategie waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta’ is een compact boekje waar een wereld van besluitvorming en beleid achter schuil gaat. Inhoudelijk zijn de essentie van de strategie én de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen vastgelegd. Dit is samengevat in aantrekkelijke en overzichtelijke kaarten die de samenhang inzichtelijk maken. Daarnaast is een brochure ontworpen die het gemakkelijk maakt voor wethouders en betrokkenen om het verhaal te vertellen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een van de belangrijkste doelen van het project: een complex verhaal eenvoudig uitleggen in woord en beeld.