Stadswijken klaar voor de toekomst

Tweedaagse werksessie waarin de contouren van een wijkvisie worden opgesteld voor twee historische stadswijken in Hoorn.

<
>

  In het kader van de lange termijnagenda stadsvernieuwing heeft de gemeente Hoorn aan Urhahn gevraagd om een werksessie te begeleiden waarin de eerste contouren voor een wijkvisie uiteen worden gezet.

   

  Op de wijken Hoorn Noord en Venenlaankwartier komen enkele uitdagingen af. De vergrijzing slaat toe, terwijl het woningaanbod moeilijk toekomstbestendig is te maken. Programmatisch zijn er verschuivingen te verwachten en ook op het gebied van beheer staat er van alles op de rol. Het karakter van de wijk met oude lanen en historische linten bepaalt de identiteit van de wijk, welke zowel door de experts als de bewoners wordt gekoesterd. In een werksessie is de kennis die aanwezig is bij experts van de gemeente, opgehaald, verbeeld en geïntegreerd in enkele kaartbeelden, adviezen en doelstellingen.

   

  Concrete acties voor de korte, middellange en lange termijn

  Een aantal duidelijke projecten is boven komen drijven. Door het slim koppelen van opgaven kunnen kosten veelal uit beschikbare budgetten komen. Er is een duidelijk beeld ontstaan waar de prioriteit moet liggen op de korte, middellange en lange termijn. Met deze kennis kan de dialoog met de bewoners worden aangegaan.