Visies voor spontane steden en regio’s

Hoe geeft een terugtredende overheid ruim baan aan spontane steden in haar ruimtelijke beleid?

Veel gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden worstelen met de vraag wat de spontane stad, de terugtredende overheid en hun nieuwe rol betekent voor hun ruimtelijke beleid. Wat voor plannen en visies dienen voor centra, wijken, steden en regio’s te worden ontwikkeld?

 

De inhoud van de visies voor steden kan niet los worden gezien van de rol die een gemeente voor zichzelf ziet weggelegd. Een faciliterende of uitnodigende overheid vraagt om andere sturingsmechanismen: vrijlaten waar mogelijk, ruimte bieden aan het onverwachte en scherpe kaders bieden waar nodig. De nieuwe visies bevatten een perspectief, zonder dogmatisch en allesbepalend te willen zijn. Uiteraard vraagt visievorming op dit schaalniveau ook om slimme co-creatieve processen met allerlei betrokkenen: van bewoners tot bestuurders.

 

Doorpraten? Neem dan contact met ons op over onze visie op spontane steden. Op de volgende pagina’s kunt u direct meer lezen over onze werkwijze/filosofie: