Animatie Monitor Ruimte-intensivering

Urhahn maakt een filmpje dat inzicht geeft in de achtergrond en opzet van de Monitor Ruimte-intensivering Noordzeekanaalgebied.

Hoe intensief wordt de ruimte langs het Noordzeekanaal gebruikt en hoe ontwikkelt de ruimte-intensivering zich in de tijd? De Monitor Ruimte-intensivering Noordzeekanaalgebied, die in 2015 wordt opgesteld door Urhahn en Decisio, beantwoordt deze vragen en wordt gebruikt bij de discussie over een eventuele uitbreiding van de havens in het Noordzeekanaalgebied. In onderstaande animatie (2:47 min) worden de achtergrond en de doelen van deze monitor toegelicht.

 

 

Geplaatst op: 01-09-2015