Intensivering of uitbreiding van het havenareaal?

Monitor ruimte-intensivering Noordzeekanaalgebied geeft antwoord

Intensiveren is het leidmotief in de door Urhahn opgestelde Visie NZKG 2040. Hiermee blijven bestaande gebiedskwaliteiten zo veel mogelijk in hun waarde en ontstaat er toch ruimte voor ontwikkeling en daarmee concurrentiekracht tussen internationale metropolen. Om de intensivering gedurende de komende jaren inzichtelijk te maken is gevraagd een monitor op te stellen. Urhahn heeft samen met Decisio de monitor en een nul-meting opgesteld.

 

Indicatoren voor ruimtelijke ontwikkelingen

Om de juiste indicatoren voor het inzichtelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen samen te stellen is een pilotgebied meegegeven. Het gebied IJmond-Zuid is overzichtelijk en hiervan is veel informatie bekend. In een reeks gesprekken met de Werkgroep Ruimte Intensivering NZKG zijn de meest relevante indicatoren en een systematiek voor een (meer kwalitatieve) gebiedstypering opgesteld. Deze opzet is tussentijd getest tijdens een congres waar veel stakeholder uit het gebied aanwezig waren.

 

Versterking metropolitane economie

In 2015 is de nul-meting van de werkgebieden in het gehele Noordzeekanaalgebied uitgevoerd. Volgens de opgestelde systematiek kan op een eenduidige manier een periodieke meting worden verricht om te zien of, waarom en waardoor er zich ontwikkeling in het gebied voordoen. Dit inzicht moet het bestuursplatform in staat stellen beslissing te nemen die tot een toename van intensivering moet gaat leiden of eventueel een uitbreiding van het havenareaal toe te staan om daarmee ruimte te bieden aan het versterken van de metropolitane economie.

 

De Monitor Ruimte-intensivering 2015 is hier te downloaden.

 

Urhahn maakt filmpje

De achtergrond en opzet van de monitor worden toegelicht in een filmpje (2:47 min) dat Urhahn heeft gemaakt.