Industry in the City: functiemix in Londen

Onderzoek naar mogelijkheden, voorbeelden en principes voor intensivering en een mix van werken en wonen in Londen (UK)

<
>

  Intensief ruimtegebruik

  Londen staat voor een enorme opgave. Tussen 2005 en 2015 moet er woonruimte worden gezocht voor 800.000 nieuwe inwoners binnen de bestaande stad. Dat betekent verdichting van de bestaande stad, intensiveren van werkgebieden en opvoeren van de functiemix. London Development Agency en Greater London Authority hebben Urhahn opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden en tevens een reeks inspirerende voorbeelden te verzamelen.

   

  Gesprekken en veldwerk

  Alhoewel de opgave ruimtelijk van aard is wordt veel van de mogelijkheden door regelgeving bepaald. Naast het verzamelen van inspirerende voorbeelden is er uitvoerig studie gedaan naar de specifieke Engelse situatie. Deze bestuurlijk-juridische context is naast de praktijk in enkele andere landen gelegd. Interviews met internationale sleutelfiguren geven een beeld van kansen en belemmeringen. Hieruit zijn kansrijke ruimtelijke principes gedefinieerd en strategische adviezen geformuleerd. Aan de hand van een analyse van vijf werkgebieden in de Oostlondense Lea valley zijn de mogelijkheden binnen de Engelse wetgeving rond werkfuncties inzichtelijk gemaakt.

   

  Inspiratie

  De kern van het onderzoek bestaat uit 17 ontwikkelprincipes en 23 inspirerende internationale voorbeelden op het gebied van intensivering en functiemix. De studie is gelardeerd met interviews en geeft advies aan de beleidsmakers.