Het gevarieerde werklandschap rondom de luchthaven

Ontwikkelingsstrategie REVS werkgebieden Schiphol

<
>

  Urhahn heeft de ontwikkelingsstrategie voor de werkgebieden van Schiphol opgesteld. De studie neemt de bestaande werklocaties als vertrekpunt en stelt kwaliteit centraal. Hoe kan het onderscheidend vermogen van de werklocaties onderling versterkt worden? En hoe kan het werklandschap als geheel rijker en diverser zijn?

   

  Onderlinge concurrentie

  De luchthaven is een motor voor bedrijvigheid. In tijden van sterke economische groei kon het aanbod van werklocaties bijna niet voldoen aan de vraag. Nu deze groei afvlakt komen bestaande werklocaties meer in het vizier. Hoe kan daar de kwaliteit worden vastgehouden? En hoe zorg je ervoor dat werklocaties niet onderling concurreren, maar juist complementair zijn? Met deze vragen heeft Urhahn in opdracht van de provincie Noord-Holland, de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, SADC en de Schiphol Group een ontwikkelstrategie voor REVS werkgebieden opgesteld.

   

  Intensieve samenspraak

  Urhahn kreeg opdracht om over de inhoud van de strategie te adviseren. Daarbij hebben wij samen met SADC  een reeks werksessies over de ontwikkelingstrategie georganiseerd. Daarbij zijn naast de provincie Noord Holland, de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en Schiphol Group ook experts van buiten uitgenodigd. De inhoud van de ontwikkelingsstrategie werd dankzij deze werksessies steeds scherper.

   

  Vastgesteld voor het Bestuursforum Schiphol

  De analyse van Urhahn heeft geleid tot gebiedspaspoorten waarin een scala van ruimtelijke en programmatische parameters zijn opgenomen. Een staalkaart, opgebouwd vanuit de individuele locaties, biedt een overzicht van het gehele werklandschap. Dit stelt de stakeholders in staat dwarsverbanden te leggen en uitspraken te doen over het versterken van het profiel van de locaties afzonderlijk en als geheel. Deze profielen bestaan in hoofdlijnen uit twee onderdelen: een ambitie en de opgaven die hieruit voortvloeien. De optelsom van deze locatiegerichte opgaven is belangrijke input voor de ontwikkelingsstrategie. Het document is door de BFS vastgesteld en onderdeel geworden van de jaarlijkse monitor.

   

  Hans Vonk, Directie Beleid, sector Economische Zaken, Programmateam Schiphol, Provincie Noord-Holland

  “Urhahn  heeft het BFS op een zeer professionele wijze geadviseerd bij het opstellen van de ontwikkelingsstrategie voor Schiphol. Door inspiratie, de juiste inhoudelijke thema’s aan te dragen en uitstekende samenwerking met de opdrachtgever is een robuuste en bestuurlijk gedragen strategie tot stand gekomen.”