Hoe kansrijk is een IBA voor de Schipholregio?

De economische dynamiek van de luchthaven staat soms op gespannen voet met leefbaarheid van het stedelijk gebied. Reden genoeg om de haalbaarheid van een innovatief planinstrument als een Internationale Bau Austellung te onderzoeken.

De gemeente Haarlemmeermeer en Amsterdam hebben Urhahn gevraagd een Quickscan te doen of het (Duitse) planinstrument IBA kansrijk is voor de Schipholregio.

 

IBA’s hebben zich de afgelopen eeuw in Duitsland meer dan eens bewezen. IBA is veel meer gebleken dan een tijdelijke bouwtentoonstelling: het staat voor een langdurige betrokkenheid en structurele kwaliteitsverbetering van gebieden. En het staat voor een werkwijze waarbij met publiek geld veel private investeringen losgemaakt worden.

 

Urhahn analyseert samen met Shinsekai succes- en faalfactoren van enkele Duitse IBA’s. Wij doen daarnaast suggesties voor kansrijke thema’s voor de IBA Schipholregio. Dit draagt bij aan het al dan niet voortzetten van dit initiatief door de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam.

 

Geplaatst op: 01-03-2015