Windenergie in de haven

Studie naar mogelijkheden voor ruimtelijke inpassing windmolens in het Noordzeekanaalgebied

<
>

    Inpassing windmolens in het Noordzeekanaalgebied bespreekbaar?

    Het provinciaal beleid van Noord-Holland is er op gericht geen uitbreiding van het aantal windmolens op land toe te staan. Uitbreiding van de capaciteit moet in eerste instantie in zee plaatsvinden. Eneco en het Amsterdamse Havenbedrijf willen de inpassing van windmolens in het Noordzeekanaalgebied bespreekbaar maken bij de provincie. Hiervoor hebben zij Urhahn gevraagd strategisch mee te denken over de opzet van gespreksleidraad. De gedachte hierachter is een link te leggen tussen ambities die in de Visie NZKG 2040 over energiehuishouding zijn opgesteld en ruimtelijke inpassingsmogelijkheden. Urhahn is als opsteller van die visie en vanwege de gebiedskennis gevraagd mee te denken en een grafische presentatie van het onderwerp op te zetten.

     

    Overzichtelijk resultaat

    In een reeks van gesprekken is de kern van de opgave van de opdrachtgevers aangescherpt en daarmee de relevante verhaallijn duidelijk geworden. Urhahn heeft uitspraken uit de Visie NZKG 2040 gekoppeld aan kansen in het gebied. Dit is in korte teksten, schema’s, foto’s en kaartbeelden bijeengebracht. Urhahn heeft voorgesteld dit niet in een powerpoint-verhaal op te nemen maar als een poster. Hierdoor hebben de opdrachtgevers alles in één oogopslag bijeen, en kunnen zij met diverse partijen steeds relevante aspecten bespreken.