Spontaan Katwijk

Workshop waarin de contouren van een gebiedsvisie worden opgesteld vanuit maatschappelijke en private initiatieven

De gemeente Katwijk heeft aan Urhahn gevraagd om een inhoudelijke workshop te begeleiden die kan bijdragen aan een toekomstige gemeentelijke visie. Er is bewust voor gekozen om te denken vanuit de kracht van de aanwezige initiatieven.

 

Inventarisatie initiatieven

Voorafgaand aan de workshop zijn alle initiatieven geïnventariseerd. Alleen al deze inventarisatie geeft een goed inzicht in de kracht en energie die aanwezig is. In twee deelgebieden is bekeken of vanuit deze initiatieven een gebiedsperspectief kan worden opgesteld. Dit is gedaan door initiatieven te verbinden en ze te koppelen aan publieke opgaven (uit beleid) voor de gebieden. De workshop bestond uit intensieve schetssessies, een fietstocht een terugmelding van de resultaten aan bestuurders en managers.

 

Verrassende resultaten

Deze aanpak levert verrassende resultaten op. Door te beginnen bij de bottom-up initiatieven en deze vervolgens ‘op te schalen’ en te koppelen aan beleidsdoelen ontstaan realistischere visies die gebaseerd zijn op concrete initiatieven.