Ontwikkelstrategie Locatie Valkenburg: altijd af

Vliegveld Valkenburg Katwijk transformeert tot duurzame woonwijk

<
>

  In een aantal decennia transformeert het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg tot een duurzame woonwijk met maximaal 5.000 woningen, een werkpark en tal van recreatieve voorzieningen. Op basis van het masterplan heeft Urhahn gewerkt aan de ontwikkelstrategie voor het gebied. De ontwikkelstrategie geeft antwoord op de volgende vragen: vanuit welke plekken in het gebied (zogenaamde bronpunten) kan de ontwikkeling beginnen? Hoe kunnen deze bronpunten verder doorgroeien? Welke rol speelt het aanwezige en het nieuwe landschap? En hoe zorg je gedurende de jarenlange ontwikkeling dat het gebied ‘altijd af’ is?

   

  Interactief werkproces

  De ontwikkelstrategie is in intensieve samenspraak met betrokkenen en diverse vakspecialisten vanuit het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk tot stand gekomen. Urhahn heeft een aantal werksessies voorbereid en begeleid. Hierbij kreeg de inhoud van de Ontwikkelstrategie steeds verder vorm vanuit verschillende disciplines en invalshoeken. Deze werksessies zijn thematisch ingestoken. Samen vormen zij de bouwstenen van de strategie.

   

  Voorbereiding voor de uitvoering

  De ontwikkelstrategie is door de stuurgroep Vliegkamp Valkenburg vastgesteld. Deze stuurgroep bestaat uit het gemeentebestuur van de gemeente Katwijk en de projectdirectie van het Rijksvastgoedbedrijf. De ontwikkelstrategie vormt de basis voor het vervolg. Hierna worden de eerste bronpunten en de hoofdstructuur van het plan voorbereid voor uitvoering. Naar verwachting zijn in 2018 de eerste woningen klaar. Urhahn heeft voor Locatie Valkenburg ook enkele deelplannen uitgewerkt.

   

  Deze film (5 minuten) toont een beknopte toelichting over de ontwikkelstrategie Locatie Valkenburg:

   

   

  Nico Smiet, projectdirecteur Locatie Valkenburg, Rijksvastgoedbedrijf:

  “Voor de ontwikkelstrategie van locatie Valkenburg heeft Urhahn op een inspirerende wijze vorm en inhoud gegeven aan een ‘trektocht’, om voor een dergelijke omvangrijke locatie te komen tot een eigentijdse adaptieve en organische ontwikkelstrategie. Een proces waarbij de aanwezige kennis bij betrokkenen en stakeholders maximaal is benut met een inhoudelijke visie daaraan toegevoegd. Juist in een binnenduinrandomgeving met kwetsbare omgevingsfactoren, historie, bestaande en toekomstige te genereren kwaliteiten waar diverse overheidsgremia bij betrokken zijn. Een inspirerende en inhoudelijke samenwerking met stakeholders, betrokkenen en marktpartijen heeft een degelijke en heldere ontwikkelingsvisie opgeleverd met een bestuurlijk draagvlak. Gereed om de visie als onderdeel  van het toekomstige bestemmingsplan in procedure te brengen.”